Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lí lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Bình Thủy

Nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức văn học hiệu quả cũng như giúp bạn rèn luyện và nâng cao khả năng vận dụng công thức vào giải bài tập vật lý chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa HK2 sắp diễn ra, chia sẻ đến bạn "Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lí lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Bình Thủy", cùng tham khảo và luyện tập với đề thi để làm quen với cấu trúc ra đề cũng như tích lũy kinh nghiệm khi làm đề thi bạn nhé! Chúc các bạn thi tốt! | PHÒNG GD amp ĐT HUYỆN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Trường THCS Bình Thủy NĂM HỌC 2021 2022 MÔN VẬT LÍ Khối 8 Vận Cộng Nhận Thông dụng Tên biết hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Nêu được ý 6. Nêu được vật 10. Vận dụng 13. Vận dụng nghĩa số ghi công có khối lượng định được công suất trên các máy càng lớn vận tốc luật thức P A móc dụng cụ hay càng lớn thì động về thiết bị năng càng lớn. công H Ai Atp để 2. Nêu ví dụ trong 7. Nêu được vật 11. Vận dụng giải bài tập đó lực thực hiện có khối lượng đượ nâng cao. công hoặc không càng lớn ở độ c thực hiện công. cao càng lớn thì công 3. Viết được công thế năng càng thức thức tính công cho lớn. A . CƠ trường hợp 8. Nêu được ví dụ 12. Vận dụng hướng của lực chứng tỏ một vật được công thức HỌC trùng với hướng đàn hồi bị biến P . 5 tiết dịch chuyển của dạng thì có thế điểm đặt lực. năng. Nêu đơn vị đo 9. Giải thích được công. ý nghĩa số ghi 4. Nêu được công công suất trên các suất là gì. Viết máy móc dụng được công thức cụ hay thiết bị. tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất. 5. Phát biểu định luật về công. 6 câu 4 câu 1 5 câu Câu C1 2 1 câu câu C7 8 C19 13 câu hỏi 3 4 5 C17 C20b 9 10 6 Số 1 5đ 1 5đ 1 0đ 2 0đ 1 0đ 7 0đ điểm Tỉ lệ 15 15 10 20 10 70 Trang 3 6 14. Nêu được các 17. Nêu được ở chất đều được nhiệt độ càng cao cấu tạo từ các thì các phân tử phân tử nguyên chuyển động càng tử . nhanh. 15. Nêu được 18. Giải thích giữa các nguyên được một số hiện tử phân tử có tượng xảy ra do NHIỆT khoảng cách. giữa các nguyên HỌC 16. Các phân tử tử phân tử có 4 tiết nguyên tử chuyển khoảng cách hoặc động không do chúng chuyển ngừng. động không ngừng. 19. Giải thích được một số hiện tượng khuếch tán thường gặp trong thực tế. 4 câu Câu C11 2 câu 1 câu 7 câu hỏi 12 13 C14 15 C18 16 Số 1 0đ 0 5đ 1 5đ 3 0đ điểm Tỉ lệ 10 5 15 30 Tổng số câu 11 câu 7 câu 1 5 câu câu 20 câu hỏi Tổng 10 số 4 0 điểm 3 0 điểm 2 0 điểm 1 0 điểm điểm điểm Tổng 40 30 20 10 100 số tỉ lệ 2 PHÒNG GD amp ĐT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    94    3    18-06-2024
242    100    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.