Giáo trình Thí nghiệm bê tông xi măng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) – Trường CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Thí nghiệm bê tông xi măng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) gồm có 15 bài với một số nội dung sau: Chuẩn bị vật liệu và mẫu thử; xác định độ sụt hỗn hợp bê tông xi măng; xác định định hàm lượng khí trong hỗn hợp bê tông xi măng; phương pháp xác định công tác (độ cứng) của bê tông xi măng; xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông xi măng; lấy mẫu, chế tạo mẫu thử và bảo dưỡng; xác định độ tách nước, tách vữa của hỗn hợp bê tông; xác định độ co ngót của bê tông xi măng; Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    113    2    17-06-2024
171    258    4    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.