Kết hợp thuật toán mật mã Hill và mã OTP trong mã hóa và giải mã thông điệp

Bài viết đề xuất kết hợp phương pháp mã hóa Hill và mã OTP để mã hóa và giải mã thông điệp dựa trên ngôn ngữ lập trình Python. Thuật toán mã hóa Hill là thuật toán dễ dàng, tuy nhiên cái khó khăn là chọn khóa làm sao cho thỏa mãn khóa có tính khả nghịch. | Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT2021 Kết hợp thuật toán mật mã Hill và mã OTP trong mã hóa và giải mã thông điệp Vũ Ngọc Phan1 và Nguyễn Đức Toàn2 1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Email vnphan@ 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam Email ductoanndt9@ Abstract Mọi thuật toán mã cổ điển đều là mã khoá đối xứng vì Trong bài báo này chúng tôi đề xuất kết hợp phương pháp ở đó thông tin về khóa được chia sẻ giữa người gửi và mã hóa Hill và mã OTP để mã hóa và giải mã thông điệp dựa người nhận. Mã đối xứng là kiểu duy nhất trước khi phát trên ngôn ngữ lập trình Python. Thuật toán mã hóa Hill là minh ra khoá mã công khai còn được gọi là mã không thuật toán dễ dàng tuy nhiên cái khó khăn là chọn khóa làm đối xứng vào những năm 1970. Hiện nay các mã đối sao cho thỏa mãn khóa có tính khả nghịch. Mã OTP là mã khóa chỉ dùng 1 lần chính vì thế trong bài báo này chúng tôi xứng và công khai tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Mã đề xuất dùng mã OTP làm khóa cho thuật toán mã hóa Hill. công khai ra đời hỗ trợ mã đối xứng không thay thế nó Trong phần thực nghiệm chúng tôi chọn khóa có kích thước do đó mã đối xứng đến nay vẫn được sử dụng rộng rãi. 2x2 và 3x3. Do đó khóa nhận được là có tính ngẫu nhiên. Định nghĩa một số khái niệm cơ bản về mã hóa. Keywords- Python Hill OTP mã hóa giải mã. Một hệ mật mã là một bộ 5 P C K E D thoả mãn các I. GIỚI THIỆU điều kiện sau 1 P Plaintext là một tập hợp hữu hạn các bản rõ và được Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ gọi là không gian bản rõ. thông tin bảo mật thông tin ngày càng trở nên quan C Ciphertext là tập các hữu hạn các bản mã và được trọng. Trước đây người ta thường dùng phương pháp gọi là không gian các bản mã. mật mã cryptography để bảo mật thông tin. Tuy nhiên K Key là tập hữu hạn các khoá hay còn gọi là không khi sử dụng phương pháp này đối tượng cần gian khoá. Đối với mỗi phần tử k của K được gọi là bảo mật được chuyển thành dạng mật mã khó hiểu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.