Sinh trưởng của hệ sợi và phát triển thể nấm sò vàng (Pleurotus citrinopileatus) trên một số môi trường dinh dưỡng khác nhau

Nghiên cứu tiến hành nuôi hệ sợi nấm sò vàng tại các mức nhiệt độ khác nhau, đồng thời nuôi cấy hệ sợi nấm sò vàng trên nền môi trường bổ sung các nguồn cacbon, nitơ khác nhau. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hệ sợi nấm sò vàng sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ 25 ± 1 độ C, nguồn cacbon tốt nhất cho sinh trưởng hệ sợi nấm sò vàng là fructose với hàm lượng 20 g/l. | Vietnam J. Agri. Sci. 2022 Vol. 20 No. 5 642-651 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022 20 5 642-651 Nguyễn Thị Huyền Trang Lê Văn Vẻ Phan Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Luyện Ngô Xuân Nghiễn Nguyễn Thị Bích Thùy Khoa Công nghệ sinh học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tác giả liên hệ Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng TÓM TẮT Nấm sò vàng Pleurotus citrinopileatus không chỉ được biết đến với vai trò là loại nấm ăn mà còn là loại dược liệu quý. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra nguồn cacbon nitơ và mức nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng của hệ sợi đồng thời tìm ra cơ chất nuôi trồng phù hợp cho hiệu suất sinh học cao nhất. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành nuôi hệ sợi nấm sò vàng tại các mức nhiệt độ khác nhau đồng thời nuôi cấy hệ sợi nấm sò vàng trên nền môi trường bổ sung các nguồn cacbon nitơ khác nhau. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hệ sợi nấm sò vàng sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ 25 1 C nguồn cacbon tốt nhất cho sinh trưởng hệ sợi nấm sò vàng là fructose với hàm lượng 20 g l. Pepton được xem là nguồn nitơ phù hợp nhất cho sinh trưởng của nấm sò vàng với hàm lượng bổ sung 4 g l cơ chất nuôi trồng phối trộn theo tỉ lệ 49 50 mùn cưa 49 50 bông 1 bột nhẹ cho hiệu suất nấm sò vàng cao nhất đạt 31 45 . Từ khóa Nấm sò vàng Pleurotus citrinopileatus nuôi trồng. Mycelial Growth and Fruiting Body Development of Golden Oyster Mushroom Pleurotus citrinopileatus on Different Culture Substrates ABSTRACT Golden oyster mushroom Pleurotus citrinopileatus is a popular edible medicinal mushroom that contains diverse bioactive compounds. This study aimed to optimize culture conditions for spawn production and cultivation of golden oyster mushroom. In this study golden oyster mushroom mycelial were incubated at some different temperature levels besides mycelial were incubated on the supplemented medium with different carbon and nitrogen results showed that the optimal temperature for mycelial growth

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.