Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Như Anh

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm của mô hình quan hệ; các khái niệm về khóa; các đặc trưng của quan hệ; chuyển đổi mô hình E/R sang mô hình quan hệ; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 2 20 2019 Chương 3 Mô hình dữ liệu quan hệ Nội dung chi tiết Giới thiệu Các khái niệm của MHQH Các khái niệm về khóa Các đặc trưng của quan hệ Chuyển đổi mô hình E R sang mô hình quan hệ Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 2 1 2 20 2019 Giới thiệu Do E. F. Codd đưa ra - A Relation Model for Large Shared Data Banks Communications of ACM 6 1970 DBMS đầu tiên ứng dụng mô hình quan hệ - System R được phát triển tại IBM Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản và đồng bộ - Khái niệm quan hệ Có nền tảng lý thuyết vững chắc - Lý thuyết tập hợp Là cơ sở của các HQT CSDL thương mại - Oracle DB2 SQL Server Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 3 Nội dung chi tiết Giới thiệu Các khái niệm của MHQH - Quan hệ Relation - Thuộc tính Attribute - Lược đồ Schema - Bộ Tuple - Miền giá trị Domain Các khái niệm về khóa Các đặc trưng của quan hệ Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 4 2 2 20 2019 Quan hệ Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng table 2 chiều gọi là quan hệ 1 cột là 1 thuộc tính của nhân viên TENNV HONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG Tung Nguyen 12 08 1955 638 NVC Q5 Nam 40000 5 Hang Bui 07 19 1968 332 NTH Q1 Nu 25000 4 Nhu Le 06 20 1951 291 HVH QPN Nu 43000 4 Hung Nguyen 09 15 1962 Ba Ria VT Nam 38000 5 1 dòng là 1 nhân viên Tên quan hệ là NHANVIEN Mô hình quan hệ thể hiện một CSDL thông qua nhiều quan hệ. Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 5 Quan hệ tt Quan hệ gồm - Tên quan hệ - Tập hợp các cột Cố định Được đặt tên Có kiểu dữ liệu - Tập hợp các dòng Thay đổi theo thời gian Một dòng Một thực thể Quan hệ Tập thực thể Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 6 3 2 20 2019 Thuộc tính Tên các cột của quan hệ Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó Thuộc tính TENNV HONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG Tung Nguyen 12 08 1955 638 NVC Q5 Nam 40000 5 Hang Bui 07 19 1968 332 NTH Q1 Nu 25000 4 Nhu Le 06 20 1951 291 HVH QPN Nu 43000 4 Hung Nguyen 09 15 1962 Ba Ria VT Nam 38000 5 Tất cả các dữ liệu trong cùng 1 một cột có kiểu dữ liệu như nhau Cơ sở dữ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    86    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.