Phân tích đặc điểm thực vật và sơ bộ thành phần hóa thực vật “cây Lan quét” ở núi Cấm, An Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xác định loài và thành phần hóa thực vật của cây Lan quét để cung cấp thêm nguồn dữ liệu cho vùng dược liệu thuộc núi Cấm, An Giang. Qua quan sát hình thái, mô tả đặc điểm vi phẫu và phân tích trình tự DNA thì Lan quét thu mẫu ở núi Cấm, An Giang được xác định là Xuân hoa răng (Pseuderanthemum crenulatum). Mã số lưu trữ DNA trên NCBI là . | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 13 - 2021 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT CÂY LAN QUÉT Ở NÚI CẤM AN GIANG Nguyễn Xuân Linh1 Trì Kim Ngọc1 Nguyễn Hữu Phúc1 Huỳnh Ngọc Trung Dung1 Bành Thanh Hùng2 và Dương Thị Bích1 1 Trường Đại học Tây Đô 2Chi cục Kiểm lâm An Giang Email dtbich@ Ngày nhận 23 9 2021 Ngày phản biện 24 11 2021 Ngày duyệt đăng 01 12 2021 TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xác định loài và thành phần hóa thực vật của cây Lan quét để cung cấp thêm nguồn dữ liệu cho vùng dược liệu thuộc núi Cấm An Giang. Qua quan sát hình thái mô tả đặc điểm vi phẫu và phân tích trình tự DNA thì Lan quét thu mẫu ở núi Cấm An Giang được xác định là Xuân hoa răng Pseuderanthemum crenulatum . Mã số lưu trữ DNA trên NCBI là . Cây có thân cao từ 50-100 cm lá mọc đối chữ thập cuống ngắn có nhiều lông. Phiến lá thuôn dài mặt trên lá màu xanh đậm hoặc tím sậm láng mặt dưới xanh nhạt hoặc có màu tím lang bìa nguyên. Trục phát hoa mọc từ ngọn hoặc nách lá phân nhánh dạng tháp đây là đặc điểm phân biệt với cây Xuân hoa Pseuderanthemum palatiferum . Hoa lưỡng tính dạng hình đinh có 5 tràng chia thành môi 3 2. Tràng màu tím nhạt đến tím đậm tràng giữa của môi 3 lớn và có nhiều đốm màu tím đậm. Quả dẹt kiểu quả đậu. Cấu trúc vi phẫu của rễ thân và lá cũng được quan sát và mô tả chi tiết. Thành phần hóa thực vật trong lá Lan quét có carotenoid triterpen alkaloid saponin coumarin và acid hữu cơ. Từ khóa Đặc điểm thực vật hóa thực vật Pseuderanthemum crenulatum núi Cấm An Giang Trích dẫn Nguyễn Xuân Linh Trì Kim Ngọc Nguyễn Hữu Phúc Huỳnh Ngọc Trung Dung Bành Thanh Hùng và Dương Thị Bích 2021. Phân tích đặc điểm thực vật và sơ bộ thành phần hóa thực vật cây Lan quét ở núi Cấm An Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13 227-240. TS. Dương Thị Bích Giảng viên Khoa Dược và Điều dưỡng Trường Đại học Tây Đô 227 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    75    1    25-06-2024
283    635    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.