Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 70/2022

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 70/2022 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tạo chế phẩm phân hủy rơm rạ từ chủng trichoderma đột biến bởi phóng xạ; Nghiên cứu chế tạo nano selen/oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ và khảo sát độ ổn định; Nghiên cứu khả năng bảo vệ tế bào khỏi các bức xạ ion hóa của Epigallocatechin gallate bằng phản ứng chuỗi polymerase; . Mời các bạn cùng tham khảo. | Thông tin Khoa học amp Công nghệ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TRONG NÔNG NGHIỆP VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM SỐ 70 Website http Email 3 2022 THÔNG TIN Số 70 KHOA HỌC amp CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN 3 2022 BAN BIÊN TẬP NỘI DUNG TS. Trần Chí Thành - Trưởng ban TS. Cao Đình Thanh - Phó Trưởng ban 1- Một số kết quả ứng dụng phân bón vi lượng đất hiếm trên cây trồng PGS. TS Nguyễn Nhị Điền - Phó Trưởng ban NGUYỄN BÁ TIẾN ĐẬU TIẾN DŨNG TRẦN VĂN LÂM NGUYỄN THỊ HUỆ LÊ TS. Trần Ngọc Toàn - Ủy viên HOÀNG KIỆT HUỲNH LÊ THIÊN TỨ HOÀNG VĂN GIANG TRỊNH THỊ NGA TS. Trịnh Văn Giáp - Ủy viên TS. Đặng Quang Thiệu - Ủy viên 12- Nghiên cứu tạo chế phẩm phân hủy rơm rạ từ chủng trichoderma đột biến bởi phóng xạ TS. Hoàng Sỹ Thân - Ủy viên TS. Trần Quốc Dũng - Ủy viên TRẦN BĂNG DIỆP HOÀNG ĐĂNG SÁNG TRẦN XUÂN AN NGUYỄN THỊ ThS. Trần Khắc Ân - Ủy viên THƠM NGUYỄN VĂN BÍNH HOÀNG PHƯƠNG THẢO TRẦN MINH QUỲNH KS. Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên 19- Nghiên cứu chế tạo nano selen oligochitosan bằng phương pháp KS. Vũ Tiến Hà - Ủy viên chiếu xạ và khảo sát độ ổn định ThS. Bùi Đăng Hạnh - Ủy viên NGUYỄN NGỌC DUY VÀ CỘNG SỰ 25- Ảnh hưởng của bức xạ chùm tia điện tử đến độ đồng đều liều và chất Thư ký ThS. Nguyễn Thị Thu Hà lượng xoài cát Hòa Lộc Biên tập và trình bày ThS. Vũ Quang Linh NGUYỄN THỊ LÝ VÀ CỘNG SỰ 33- Nghiên cứu khả năng bảo vệ tế bào khỏi các bức xạ ion hóa của Epigallocatechin gallate bằng phản ứng chuỗi polymerase PCR TRẦN THỊ NHÀN YOUICHIROU MATUO VUONG THU BAC DANG DUC NHAN YOSHINOBU IZUMI 37- Nghiên cứu đánh giá khả năng lưu giữ carbon trong đất nông nghiệp LÊ ĐÌNH CƯỜNG VÀ CỘNG SỰ 42- Ứng dụng công nghệ bức xạ sản xuất phân bón cho cây rau TRẦN MINH QUỲNH 46- Nghiên cứu nồng độ diệt khuẩn tối thiểu MBC của sản phẩm phản ứng Maillard của chitosan và glucosamine được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ LÊ ANH QUỐC TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ Địa chỉ liên hệ 50- Lò phản ứng thorium là tương lai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.