Bài giảng Kinh tế và quản lý công nghiệp: Chương 4.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Bài giảng "Kinh tế và quản lý công nghiệp: Chương - Các phương pháp định giá khác" trình bày các phương pháp định giá khác như: Định giá phân biệt; Định giá cộng chi phí; Định giá theo chi phí tăng thêm; Định giá đa sản phẩm; . Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây! | CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ KHÁC Định giá phân biệt price discrimination Định giá cộng chi phí cost-plus pricing Định giá theo chi phí tăng thêm incremental pricing analysis Định giá đa sản phẩm multi-product pricing Định giá chuyển giao transfer pricing Định giá hớt váng price skimming Định giá thâm nhập penetration pricing Định giá giới hạn limit pricing Phá giá predatory pricing Định giá theo uy tín prestige pricing Định giá tâm lý psychological pricing 12 28 2021 Economics amp Industrial Management 58 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ KHÁC Định giá phân biệt price discrimination Định giá bán sản phẩm khác nhau theo số lượng sản phẩm mua một lần khác nhau theo thời gian mua khác nhau theo nhóm khách hàng khác nhau trong điều kiện chi phí sản xuất sản phẩm giống nhau. Điều kiện thực hiện - Năng lực của doanh nghiệp đáp ứng được lượng cầu thị trường - Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát thị trường - Người tiêu dùng có mức độ nhạy cảm với giá khác nhau 12 28 2021 Economics amp Industrial Management 59 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ KHÁC Định giá phân biệt price discrimination P Định giá phân biệt cấp độ 1 - Người bán cần xác định vị trí của mỗi người tiêu dùng trên đường cầu và đặt mức giá cao nhất mà mỗi người tiêu dùng chấp nhận trả. - Người bán thu được lợi nhuận lớn nhất. - Đòi hỏi phải có lượng thông tin đầy đủ về người tiêu dùng. TR D 12 28 2021 Economics amp Industrial Management 60 Q CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ KHÁC Định giá phân biệt price discrimination Định giá phân biệt cấp độ 2 P - Giá tính theo các gói dịch vụ P1 - Đòi hỏi đo lường được lượng P2 dịch vụ tiêu dùng P3 P4 P5 D Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 12 28 2021 Economics amp Industrial Management 61 Q CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ KHÁC Định giá phân biệt price discrimination Định giá phân biệt cấp độ 3 -Khách hàng được phân tách thành các thị trường khác nhau và tính giá khác nhau ở mỗi thị trường. - Phân khúc thị trường có thể dựa trên bất kỳ đặc điểm nào như tuổi tác địa điểm giới tính thu nhập . 12 28 2021 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.