Ảnh hưởng của lượng phân vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống ngô SSC557 trên đất nâu đỏ tại Phước Long, Bình Phước

Ngô là một loại cây ngũ cốc có nguồn gốc từ miền nhiệt đới với giá trị dinh dưỡng cao. Bài viết trình bày ảnh hưởng của lượng phân vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống ngô SSC557 trên đất nâu đỏ tại Phước Long, Bình Phước. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN VÔ CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ SSC557 TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ TẠI PHƯỚC LONG BÌNH PHƯỚC Mai Văn Hè1 Nguyễn Văn Vượng2 Hà Chí Trực3 TÓM TẮT Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân vô cơ đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống ngô SSC557 trên đất nâu đỏ tại thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước năm 2021 cho thấy - Lượng bón kali và đạm cho giống ngô SSC557 trồng vụ xuân - hè đã tạo ra sự khác biệt về chiều cao cây chiều cao đóng bắp số lá cây kích thước bắp số hạt hàng khối lượng ngàn hạt và năng suất hạt khô năng suất hạt khô đạt cao nhất 85 83 - 86 00 tạ ha ở lượng bón 90 - 120 kg K2O ha 240 kg N ha trên nền 10 tấn phân bò hoai mục ha 80 kg P2O5 ha cho lãi thuần đạt cao nhất 36 14 - 36 44 triệu đồng ha vụ lãi thuần so với đối chứng 120 kg N 60 kg K2O ha tăng 133 8 - 135 7 . - Lượng bón đạm và lân cho giống ngô SSC557 vụ hè - thu đã tạo ra sự khác biệt về chiều cao cây chiều cao đóng bắp số lá cây số hạt hàng khối lượng ngàn hạt và năng suất hạt khô. Năng suất hạt khô đạt cao nhất 86 50 tạ ha ở lượng bón 240 kg N ha 120 -140 kg P2O5 ha trên nền 10 tấn phân bò hoai mục ha 90 kg K2O ha cho lãi thuần đạt cao nhất 35 66 - 36 09 triệu đồng ha vụ lãi thuần tăng so với đối chứng 180 kg N ha 60 kg P2O5 ha khoảng 139 9 - 142 8 . - Nên áp dụng lượng bón 240 kg N ha 100 - 140 kg P2O5 ha 90 - 120 kg K2O ha 10 tấn phân bò hoai ha 300 kg vôi ha trong thâm canh ngô SSC557 tại Phước Long tỉnh Bình Phước. Từ khóa Ngô SSC557 lượng bón đạm lượng bón lân lượng bón kali Bình Phước. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 8 Dinh Hong Giang et al. 2015 . Tuy nhiên đạm và kali là 2 yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất Ngô là một loại cây ngũ cốc có nguồn gốc từ ngô. Phân bón chiếm từ 50 - 70 chi phí trong thâm miền nhiệt đới với giá trị dinh dưỡng cao. Ngô cung canh ngô do đó khi có một quy trình bón phân hiệu cấp lương thực thực phẩm cho con người và thức ăn quả sẽ giúp cải thiện về năng suất đồng thời tối ưu cho ngành chăn nuôi trên toàn thế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    57    1    04-12-2023
246    54    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.