Hệ thống ngân hàng đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Bài viết này điểm qua những kết quả đạt được của xuất khẩu hàng hóa với tăng trưởng kinh tế Việt nam trong hơn một thập niên gần đây, tìm hiểu những chính sách điều hành và nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cũng như các dịch vụ khác cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá những vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của các DNXK để đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn này. | Kỷ yếu hội thảo Quốc gia VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TRONG TÌNH HÌNH MỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TS. Lã Thị Lâm Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm Học viện Tài chính TÓM TẮT Bài viết này điểm qua những kết quả đạt được của xuất khẩu hàng hoá với tăng trưởng kinh tế Việt nam trong hơn một thập niên gần đây tìm hiểu những chính sách điều hành và nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cũng như các dịch vụ khác cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời trên cơ sở đánh giá những vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của các DNXK để đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn này. TỪ KHOÁ Hệ thống ngân hàng Doanh nghiệp xuất khẩu Tăng trưởng kinh tế Tín dụng xuất khẩu Xuất khẩu hàng hoá. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất khẩu được coi là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt nam. Hơn một thập niên gần đây xuất khẩu hàng hoá của Việt nam đã đạt được được những thành tựu khá ấn tượng từ một quốc gia có cán cân thương mại thường xuyên nhập siêu đến nay cán cân thương mại đã liên tục xuất siêu nhờ vào sự gia tăng quy mô xuất khẩu hàng hoá qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo công ăn việc làm và ổn định tỷ giá. Có được những kết quả này phải kể đến vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu DNXK của hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở chủ trương chính sách điều hành của Chính Phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước hệ thống ngân hàng thương mại cũng như ngân hàng chính sách đã có nhiều nỗ lực trong việc cung ứng nguồn vốn tín dụng đối với các DNXK. Tuy nhiên những ảnh hưởng tiêu cực như khủng hoảng tài chính thế giới dịch bệnh covid 19 đã khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp không ít khó khăn gây nhiều trở ngại trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân vậy với vai trò huyết mạch của nền kinh tế cũng như đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu hệ thống ngân hàng cần tiếp tục có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    137    6    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.