Mẫu viết dự án trong lĩnh vực CNTT

Khảo sát và phân tích hiện trạng: Cơ cấu tổ chức: Liệt kê các Phòng, Ban, đơn vị, các cơ quan bên ngoài liên quan đến hệ thống (dạng sơ đồ), mô tả sơ lược các chức năng nhiệm vụ liên quan đến nội dung sẽ đầu tư. Quy trình tổ chức quản lý và xử lý nghiệp vụ: mô tả sơ bộ quy trình tổ chức và xử lý nghiệp vụ liên quan đến nội dung sẽ đầu tư trong hệ thống. Hạ tầng kỹ thuật của các phòng ban thuộc hệ thống sẽ đầu tư: Các thông số kỹ thuật

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    7    2    06-08-2021