Bảng mô tả hệ thống điều khiển

Bất kỳ một sự cồ nào xảy ra trong quá trình hoạt động của các thiết bị này sẽ dẫn đến các thiết bị liên quan với nó cũng không hoạt động, và đó cũng là tín hiệu khởi động cho thiết bị tiếp theo trong hệ thống chiller. Số lượng chiller hoạt động trong một thời điểm tùy thuộc vào tải cần làm lạnh trong toà nhà. Nó được giám sát bởi hệ thống tính toán tải lạnh BTU.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN