Chương 1 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ VÌ SAO PHẢI ĐA DẠNG HOÁ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Sự ra đời và phát triển hệ thống Ngân hàng. Sự ra đời và phát triển hệ thống Ngân hàng trên thế giới. Lịch sử ra đời của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trờng, Ngân hàng là một tổ chức quan trọng nhất của nền kinh tế;là một tổ chức trung gian tài chính thực hiện các nghiệp vụ tập trung, phân phối lại vốn tiền tệ cũng nh các dịch vụ có liên quan đến tài chính-tiền tệ khác trong nền kinh tế quốc dân. . | Chương 1 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ VÌ SAO PHẢI ĐA DẠNG HOÁ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Sự ra đời và phát triển hệ thống Ngân hàng. Sự ra đời và phát triển hệ thống Ngân hàng trên thế giới. Lịch sử ra đời của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trờng Ngân hàng là một tổ chức quan trọng nhất của nền kinh tế là một tổ chức trung gian tài chính thực hiện các nghiệp vụ tập trung phân phối lại vốn tiền tệ cũng nh các dịch vụ có liên quan đến tài chính-tiền tệ khác trong nền kinh tế quốc dân. Là một sản phẩm của nền kinh tế thị trờng cho nên lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng thân của các nghiệp vụ hiện đại bắt nguồn từ nghề đổi tiền và đúc tiền của các thợ làm nghề đúc tiền đổi tiền thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ và ngợc nhuận thu đợc từ chênh lệch giá mua và giá bán. Do yêu cất trữ tiền của lãnh chúa các nhà buôn. nhiều ngời là nghề đổi tiền thực hiện luôn cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Dần dần do có uy tín những ngời giữ hộ tiền bạc của các nhà buôn thanh toán hộ và do tích luỹ đợc nhiều tiền họ kiêm luôn cả nghề cho một thời gian dài từ nghề đổi tiền đã phát triển thành nghề Ngân Ngân hàng thời kì đầu chỉ bao gồm các nghiệp vụ đơn giản nh đổi tiền nhận tiền gửi bảo quản hộ tiền thanh toán chuyển tiền cho vay nghiệp vụ cho vay mang tính chất cho vay nặng lãi cho nên các Ngân hàng thời kì này gọi là Ngân hàng cho vay nặng lãi. Trong lịch sử phát triển nghề Ngân hàng đã trải qua nhiều bớc thăng trầm. Nghề này đợc phát triển từ thời thợng cổ đến thời kì trung cổ nghề Ngân hàng bị đình đốn do sự sụp đổ của đế quốc La thời kì phục hng nghề này đợc phục hồi và phát triển khá lợng các tổ chức kinh doanh tiền tăng thêm nhiều nghiệp vụ mới đợc áp dụng nh nghiệp vụ thanh toán bằng thong phiếu thanh toán bù trừ nghiệp vụ bảo lãnh cho vay và thanh số tổ chức kinh doanh tiền xuất hiện trong thời kì này đã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    2    1    07-07-2022
76    19    1    07-07-2022
156    3    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.