Đánh giá chất lượng nước cấp cho vùng nông thôn: Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước cho mục đích đánh giá chất lượng

Cuốn sách Đánh giá chất lượng nước cấp cho vùng nông thôn: Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước cho mục đích đánh giá chất lượng trình bày các nội dung: lấy mẫu và bảo quản mẫu, đánh giá chất lượng nước, tóm tắt một số kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích định lượng. | Mục tiêu là kiểm tra chất lượng nước được cấp cho người sử dụng. Nếu lấy mẫu nước từ các hộ dân, cần lấy mẫu nước từ vòi nước lạnh để loại trừ ảnh hưởng của cặn lắng trong trong bồn nước nóng. Mẫu nước cần được lấy trước khi nước được làm mềm hoặc các thiết bị xử lý nước hộ gia đình khác và nên được lấy từ các vòi nước nằm trên đường ống dịch vụ nối thẳng với đường ống chính. Cần tránh các vấn đề khác như xâm nhập đường ống, đấu nối trái phép vào bể chứa nước gây thâm nhập nước chưa được xử lý vào hệ thống. Tránh lấy mẫu nước từ các vòi nước ít được sử dụng do sự phát triển cục bộ của vi sinh và cặn khoáng trong đường ống có thể ảnh hưởng đến mẫu. Khi lấy mẫu phân tích vi sinh không để các mẫu nước bị ô nhiễm bởi các loại vi khuẩn không mang tính đại diện trong qua trình lẫy mẫu. Tránh lấy mẫu tại các đường ống trong đó áp lực nước không ổn định do những thay đổi áp suất tạm thời trong đường ống có thể làm bung các mảng vi sinh và cặn khoáng bám và thành ống và do đó làm ảnh hưởng đến chất lượng mẫu. Cũng không nên lấy mẫu tại các vòi nước dò rỉ và những vòi nước chảy ngược lên trên.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.