Bài giảng Khoa học Sinh học Thú y: Bài 9 - PGS. TS. Võ Thị Trà An

Bài 9: An toàn sinh học trong bài giảng Khoa học Sinh học Thú y giới thiệu đến người đọc những nội dung chính sau: Thuốc sát trùng chuồng trại: NAOH, vắc xin phòng bệnh và cấp kháng thể cho các loài gia cầm. | 4/14/2016 BÀI 9. AN TOÀN SINH HỌC PGS. TS. Võ Thị Trà An BM Khoa Học Sinh Học Thú Y Khoa CNTY, ĐH Nông Lâm Nội dung • Thuốc sát trùng chuồng trại • Vắc xin phòng bệnh • Cấp kháng thể 1 4/14/2016 THUỐC SÁT TRÙNG Thuốc khử trùng chuồng trại: NaOH • Dụng cụ (máng ăn, xô, cuốc, xẻng.) nền, sàn, tường, rãnh phân, đường đi, xe chở gia súc, hố tiêu độc: Dung dịch loãng 4-8 ‰ • Để xử lý tác nhân bệnh bò điên • NaOH 1N + Na hypochloride 20000 ppm sau đó autoclave 1210C/1giờ. • Không thể tiệt trùng bằng autoclave: NaOH 2N + Na hypochloride 50000 ppm. 2 4/14/2016 3 4/14/2016 Phun xịt vôi chuồng, nền chuồng gà 4 4/14/2016 Benzalkonium chloride Thuốc khử trùng phối hợp • Virkon (Bayer): peroxygen, chất hoạt diện bề mặt (surfactants), acid hữu cơ, acid vô cơ. • Prophyl (Coophavet): 4 chloro 3-methyl phenol, 3-benzyl 4 chlorophenol. • TH4 (Sogeval): glutaraldehyd, phức hợp amonium bậc 4, terpineol, dầu thông. • Farm fluid (Bayer): high boiling tar acid (HBTA) 45%, acetic acid 31%, dodecyl benzen sulphonic acid 24%. • Omnicide (Schering Plough): glutaraldehyde, cocobenzyl dimenthyl ammonium .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    1    1    07-05-2021