Đánh giá lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định

Bài viết nghiên cứu thực nghiệm đo phát thải khí CH4 tại ruộng lúa thuộc xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định thông qua phương pháp thực nghiệm trên đồng ruộng nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực và hạn chế biến tác động của biến đổi khí hậu. | Đánh giá lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định Khoa học Tự nhiên Đánh giá lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định Lưu Thế Anh1 Hoàng Thị Thu Duyến2 Đinh Mai Vân3 Đặng Thị Thanh Nga4 Hoàng Quốc Nam5 1 Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội 3 Trường Đại học Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội 5 Viện Địa lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngày nhận bài 24 2 2020 ngày chuyển phản biện 26 2 2020 ngày nhận phản biện 25 3 2020 ngày chấp nhận đăng 31 3 2020 Tóm tắt Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo đạc lượng phát thải CH4 từ hai hệ thống canh tác lúa nước gồm chuyên 2 vụ lúa và 2 vụ lúa 1 vụ màu tại xã Trực Hùng huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí thải CH4 trong ruộng chuyên 2 vụ lúa đạt cực đại là 413 7 mg m2 ngày sau 61-67 ngày cấy trong khi lượng phát thải CH4 trong ruộng 2 vụ lúa 1 vụ màu đạt cực đại là 540 6 mg m2 ngày sau 73-77 ngày cấy. Sự khác nhau này được giải thích do chế độ bón phân khác nhau giữa hai phương thức canh tác. Ruộng chuyên 2 vụ lúa chủ yếu sử dụng phân bón vô cơ nên cây trồng dễ hấp thu hơn và cây lúa sinh trưởng nhanh hơn do đó đỉnh phát thải khí CH4 cũng sớm hơn. Trong khi ruộng trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu chủ yếu bón phân chuồng hoai mục phân compost nên phải mất một thời gian để vi sinh vật phân giải khiến cho giai đoạn dậy thì của lúa muộn hơn và đỉnh phát thải khí CH4 cũng chậm hơn. Đây là lý do giải thích cho lượng CH4 phát thải trong đất trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu quy đổi 2 668 tấn CO2e tấn thóc cao hơn so với đất chuyên 2 vụ lúa quy đổi 2 194 tấn CO2e tấn thóc . Đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của các yếu tố phân bón và giai đoạn sinh trưởng của lúa đến phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Để đánh giá chính xác mức phát thải CH4 trong điều kiện canh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.