Biện pháp hỗ trợ học sinh có khó khăn về viết nhằm đảm bảo hiệu quả giáo dục hòa nhập trong trường tiểu học

Trên cơ sở phân tích khái niệm khó khăn về viết, vai trò của nhận diện học sinh có khó khăn về viết, đặc điểm của HS có khó khăn về viết, bài báo giới thiệu 3 nhóm biện pháp hỗ trợ nhằm đáp ứng đặc điểm, nhu cầu nhận thức và phát triển kĩ năng viết của HS có khó khăn về viết. Đồng thời, bài báo cũng đề xuất cách thức kết hợp giữa giáo viên tiểu học với GV hỗ trợ giáo dục đặc biệt để đảm bảo hiệu quả giáo dục hòa nhập của HS có khó khăn về viết ở trường tiểu học trong bối cảnh hiện nay. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 170-177 This paper is available online at http BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HỌC SINH CÓ KHÓ KHĂN VỀ VIẾT NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Nguyễn Thị Cẩm Hường Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Tóm tắt. Trên cơ sở phân tích khái niệm khó khăn về viết vai trò của nhận diện học sinh HS có khó khăn về viết đặc điểm của HS có khó khăn về viết bài báo giới thiệu 3 nhóm biện pháp hỗ trợ nhằm đáp ứng đặc điểm nhu cầu nhận thức và phát triển kĩ năng viết của HS có khó khăn về viết. Đồng thời bài báo cũng đề xuất cách thức kết hợp giữa giáo viên GV tiểu học với GV hỗ trợ giáo dục đặc biệt để đảm bảo hiệu quả giáo dục hòa nhập của HS có khó khăn về viết ở trường tiểu học trong bối cảnh hiện nay. Từ khóa Khó khăn về viết biện pháp hỗ trợ giáo dục hòa nhập học sinh tiểu học. 1. Mở đầu Cũng như ở nhiều quốc gia trên thế giới Hoa Kỳ Nhật Bản Úc Anh. với trí thông minh chung khả năng giao tiếp kĩ năng xã hội ở mức trung bình trở lên đa số các học sinh HS khuyết tật học tập trong đó có HS khó khăn về viết ở Việt Nam đang học ở các trường bình thường. Hiện tại tỉ lệ xuất hiện các HS có biểu hiện khó khăn về viết trong trường tiểu học theo con số thống kê của nghiên cứu 7 là tương đương với tỉ lệ xuất hiện khoảng 1 HS trong một lớp có sĩ số 35 HS. khó khăn về viết thường kèm theo khó khăn trong các kĩ năng học đường khác đặc biệt là kĩ năng đọc. Với những đặc trưng rất khác biệt trong năng lực nhận thức HS có khó khăn về viết thường không thích ứng được với phương pháp học tập thông thường việc học tập của các em ngày càng hạn chế trong trường phổ thông 11 . Để có hiệu quả trong việc cải thiện khó khăn về viết đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho các em các biện pháp hỗ trợ cần phải hướng tới cá nhân mỗi HS phải được tiến hành trong những điều kiện cụ thể trong đó cần thiết phải kể đến sự tham gia của GV hỗ trợ giáo dục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.