Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Nghiên cứu ở Việt nam

Bài viết nghiên cứu sinh thái nhân văn dựa vào tiếp cận đánh giá bằng chỉ số, theo đặc tính và theo hiệu quả kinh tế chi phí lợi ích mở rộng cũng đã được tiến hành, ứng dụng cho nghiên cứu đánh giá tính bền vững của việc phát triển nuôi tôm tại vùng nuôi tập trung huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Mời các bạn tham khảo! | SINH THÁI NHÂN VĂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM Phan Thị Anh Đào Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Lê Trọng Cúc Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Khoa học về sinh thái nhân văn xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và ngày nay đã trở thành tâm điểm của khoa học sinh thái học. Sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên ở mức độ hệ thống bao gồm hệ xã hội và hệ tự nhiên hệ sinh thái . Sinh thái nhân văn đã không chỉ mở rộng khái niệm sinh thái học mà trở thành giao điểm hội tụ tư tưởng của nhiều ngành khoa học khác nhau. Sự hội tụ đó thể hiện tính hệ thống toàn vẹn bằng nghiên cứu các mối tương tác giữa các thành phần của hệ thống xã hội và hệ tự nhiên trang bị cho nó vũ khí để có thể đương đầu được với các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng và các hệ thống tự nhiên - xã hội luôn luôn thay đổi Lê Trọng Cúc 2015 . Có nhiều cách tiếp cận khác nhau đã được đưa ra trong nghiên cứu sinh thái nhân văn nhân chủng - sinh thái học chủ nghĩa môi trường sinh thái văn hóa sinh thái xã hội học tiếp cận tâm lý học tiếp cận kiến trúc và quy hoạch đô thị tiếp cận sinh học và tiến hóa Bruhn 1974 Kormondy 1998 . Odum 1975 đã cho rằng sinh thái học là cầu nối giữa khoa học và xã hội là cơ sở của việc liên kết các nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhiều nhà khoa học đã khẳng định cơ sở của sinh thái nhân văn là những kiến thức cơ bản về sinh thái học Park 1936 McKenzie 1961 Kormondy 1998 . Một trong những đặc điểm nổi bật của nghiên cứu sinh thái nhân văn là tính đa ngành liên ngành với sự đóng góp của các nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội Bruhn 1974 Young 1974 . 3 Giá trị của sinh thái nhân văn là ở chỗ nó giúp cho con người thấy được những mối quan hệ không được thừa nhận trước kia giữa con người và môi trường. Nó cũng giúp cho con người nhận thức sâu sắc về vị trí của con người trong thế giới và suy nghĩ của con người về môi trường .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.