Bài giảng Tâm lý học chuyên ngành - Ths. Dương Thị Kim Oanh

Bài giảng Tâm lý học chuyên ngành - Ths. Dương Thị Kim Oanh được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh học nghề, cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động dạy và học, phẩm chất và năng lực cơ bản của người giáo viên; bước đầu vận dụng những hiểu biết trên vào hoạt động giảng dạy tại các trường dạy nghề, . Mời các bạn tham khảo bài giảng! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Sư phạm kỹ thuật - BÀI GIẢNG MÔN HỌC TÂM LÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH Người biên soạn Ths. Dương Thị Kim Oanh HÀ NỘI 2009 1 MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau khi học xong môn học này sinh viên có khả năng 1. Hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh học nghề cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động dạy và học phẩm chất và năng lực cơ bản của người giáo viên. 2. Hiểu được cơ sở tâm lý học của việc tổ chức quá trình lao động hợp lý và những vấn đề cơ bản của hoạt động dạy nghề. 3. Bước đầu vận dụng những hiểu biết trên vào hoạt động giảng dạy tại các trường dạy nghề. 2 MỤC LỤC PHẦN I. TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI . 5 CHƯƠNG I. NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ . 5 TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM . 5 1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM. 5 2. ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM . 7 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI TÂM LÝHỌC . 12 4. Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM. 13 5. LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ THEO LỨA TUỔI . 13 CÂU HỎI ÔN TẬP. 25 CHƯƠNG II. TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH . 26 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 26 1. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 26 2. SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 29 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH CHỦ YỂU CỦA LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 30 CÂU HỎI ÔN TẬP. 34 CHƯƠNG III. TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI SINH VIÊN. 35 1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ẢHH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA LỨA TUÔI SINH VIÊN. 35 2. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA LỨA TUỔI SINH VIÊN . 38 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH CHỦ YẾU CỦA LỨA TUỔI SINH VIÊN . 41 CÂU HỎI ÔN TẬP. 48 PHẦN II. TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM. 49 CHƯƠNG I. TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC . 49 1. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC . 49 2. HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG HỌC . 51 3. CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA VIỆC LĨNH HỘI TRI THỨC CÁC PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐỘNG VÀ PHƯƠNG THỨC TƯ DUY . 54 CÂU HỎI ÔN TẬP. 57 CHƯƠNG II. TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH NGƯỜI GIÁO VIÊN. 58 1. ĐẶC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.