Báo cáo lớn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Phân tích chiến lược kinh doanh của Viettel

Báo cáo lớn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Phân tích chiến lược kinh doanh của Viettel giới thiệu đến các bạn những nội dung về Cở lý thuyết về chiến lược kinh doanh; Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn Viettel. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BÀI TẬP LỚN VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL HỌC KỲ 20202 Người hướng dẫn ThS NGUYỄN QUANG CHƯƠNG STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN MSSV 1 BÙI THỊ HƯƠNG LAN 20197032 2 KHỔNG ĐỨC MẠNH 20181642 3 NGUYỄN QUANG HƯNG 20183760 4 TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN 20174887 Hà Nội 5 2021 1 Mục lục MỞ ĐẦU .4 NỘI DUNG .5 PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH 1. Khái niệm .5 2. Vị trí .5 3. Đặc điểm .6 4. Vai trò .7 5. Nội dung xây dựng chiến lược kinh . Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức .8 . Xác định sứ mệnh của tổ chức .8 . Xác định mục tiêu chiến lược .9 . Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài .11 . Xây dựng các phương án chiến lược .14 . Điểm hạn chế của quy trình xây dựng chiến lược kinh PHẦN 2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VIETTEL .17 I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP .17 1. Giới thiệu chung .17 2. Lịch sử hình thành và phát triển của VIETTEL .18 3. Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel năm 2020 .20 tựu .20 5. Sứ mệnh tầm nhìn của Viettel .20 trị cốt II. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL .26 1. Các chiến lược kinh doanh của Viettel .26 2. Đánh giá nhận xét chiến lược. .29 2 III. BÀI HỌC RÚT RA .31 Kết luận .32 PHẦN 3 KẾT LUẬN .33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 3 MỞ ĐẦU Những năm trở lại đây nền kinh tế thị trường mở đã mang lại cho Việt Nam không ít những thay đổi tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội cũng có nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp. Vì vậy mà môi trường kinh doanh được ví thương trường là chiến trường . Trong thời đại kinh tế hội nhập cạnh tranh khốc liệt đó các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai các công cụ kế hoạch hoá có đủ tính linh hoạt để có thể tồn tại trên thị trường. Chiến lược kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội nguy cơ điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp giúp cho doanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    12    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.