Mẫu Báo cáo chuyển tiền đến (Mẫu số TTLNH-17)

Mẫu Báo cáo chuyển tiền đến là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về việc chuyển tiền đến. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, số tiền chuyển đến, doanh số phát sinh, tên ngân hàng chuyển . Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây. | THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN Mẫu số TTLNH 17 HÀNG BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐẾN Loại đồng tiền Ngày giao dịch . Mã Ngân hàng Tên Số Doanh số phát sinh Số giao dịch Dịch vụ TT Nợ Có 1 2 3 4 5 NH chuyển xxxxxxxx Tên xxxxxxxx Cộng NH xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Cộng toàn bảng xxxxxxxx xxxxxxxx Lũy kế từ đầu tháng Lũy kế từ đầu năm LẬP BẢNG KIỂM SOÁT Chú thích Cột 1 Số thứ tự Cột 2 Số giao dịch trong ngày Cột 3 Các dịch vụ phát sinh theo luồng giá trị cao hoặc thấp Cột 4 Lệnh chuyển có Cột 5 Lệnh chuyển nợ Dòng cuối Tổng cộng phát sinh Cộng theo tổng của đơn vị thành viên Các lệnh sắp xếp theo thứ tự số giao dịch tăng dần Biểu lập theo giá trị cao giá trị thấp và tổng hợp Đối với thành viên có thể in lại báo cáo các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống để kiểm tra từ dữ liệu của thành viên nhận từ Trung tâm xử lý Quốc gia.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    18    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.