Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 1: Bài 7

Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 1: Bài 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5; nhận biết một số chia hết cho 2 và 5; củng cố vận dụng dấu hiệu chia hết kết hợp tính chất chia hết của một tổng (hiệu); . Mời các bạn cùng tham khảo! | Giáo án toán 6 Chân trời sáng tạo Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 10 - BÀI 7 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 CHO 5 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi học xong bài này HS - Phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 2 cho 5. - Nhận biết một số chia hết cho 2 và 5. 2. Năng lực - Năng lực riêng Vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2 cho 5 trong giải quyết vấn đề toán học và trong thực tiễn. - Năng lực chung Năng lực tư duy và lập luận toán học mô hình hóa toán học sử dụng công cụ phương tiện học toán. 3. Phẩm chất - Phẩm chất Bồi dưỡng hứng thú học tập ý thức làm việc nhóm ý thức tìm tòi khám phá và sáng tạo cho HS gt độc lập tự tin và tự chủ. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1 - GV Bài giảng giáo án. 2 - HS Đồ dùng học tập Ôn tập về phép chia hết và phép chia có dư. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG MỞ ĐẦU a Mục tiêu Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS. Gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài. b Nội dung HS chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu. c Sản phẩm Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra. d Tổ chức thực hiện - Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ Giáo án toán 6 Chân trời sáng tạo GV đặt vấn đề qua bài toán Tìm số dư của phép chia 71 001 cho 2 và cho 5 - Bước 2 Thực hiện nhiệm vụ HS hoàn thành bài toán ra nháp. - Bước 3 Báo cáo thảo luận GV gọi một số HS trả lời HS khác nhận xét. - Bước 4 Kết luận nhận định GV đánh giá kết quả của HS trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới Làm thế nào để biết một số có chia hết cho 2 cho 5 hay không mà không cần thực hiện phép chia. Để biết được đó là cách nào gt Bài mới. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1 Dấu hiệu chia hết cho 2. a Mục tiêu HS nhận ra được dấu hiệu chia hết cho 2 . Củng cố vận dụng dấu hiệu chia hết kết hợp tính chất chia hết của một tổng hiệu . b Nội dung HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. c Sản phẩm HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức và làm được các bài tập ví dụ và thực hành. d Tổ chức thực hiện HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1 Chuyển giao nhiệm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    42    1    09-12-2023
158    191    26    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.