Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài tập cuối chương 5

Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài tập cuối chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố, nhắc lại về: thu thập và phân loại dữ liệu; xác định tính đại diện của dữ liệu và độ tin cậy của kết luận; biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Ngày soạn . . . Ngày dạy . . . BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Củng cố nhắc lại Thu thập và phân loại dữ liệu. Xác định tính đại diện của dữ liệu và độ tin cậy của kết luận. Biểu đồ hình quạt tròn. Biểu đồ đoạn thẳng. 2. Năng lực - Năng lực chung Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày thảo luận và làm việc nhóm Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành vận dụng. Năng lực riêng Tư duy và lập luận toán học So sánh phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung đã học từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán. Sử dụng công cụ phương tiện học toán. Phân loại được dữ liệu xác định tính đại diện của dữ liệu và độ tin cậy của kết luận. Đọc và phân tích số liệu với biểu đổ hình quạt tròn. Đọc và phân tích số liệu với biểu đổ đoạn thẳng. 3. Phẩm chất Có ý thức học tập ý thức tìm tòi khám phá và sáng tạo có ý thức làm việc nhóm tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. Chăm chỉ tích cực xây dựng bài có trách nhiệm chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV. Hình thành tư duy logic lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV SGK Tài liệu giảng dạy giáo án PPT thước thẳng có chia khoảng. 2. Đối với HS SGK SBT vở ghi giấy nháp đồ dùng học tập bút thước. bảng nhóm bút viết bảng nhóm. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG MỞ ĐẦU a Mục tiêu - HS nhớ lại các kiến thức đã được học của chương V. b Nội dung HS đọc suy nghĩ làm bài. c Sản phẩm HS trả lời được câu hỏi giải thích được về dữ liệu và biểu đồ. d Tổ chức thực hiện Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ - GV cho HS làm các bài sau Bài 1 Các thành phần của một chai nước ép hoa quả tính theo tỉ số phần trăm như sau việt quất 60 táo 30 mật ong 10 . Trong các hình a b c d ta có thể biểu diễn các số liệu đã cho trên hình nào để nhận được biểu đồ hình quạt tròn thống kê các thành phần của chai nước ép hoa quả Bài 2 Cho biểu đồ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.