Lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử, tự động hóa - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục | Môn hoc LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIẾN Tự ĐỘNG Giang viên Huynh Thái Hoàng Bô mon Điêu Khiển Tự1 Đong Khoa Điên - Điên Tử Đái hoc Bách Khoa Ềmail hthoang@ 9 February 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM 1 Nội dung chương 2 Khái niệm về mô hình toán hoc Hám truyền x Phềp biền đôi LápláCề A Định nghĩá hám truyền A Hám truyền cUá môt số phán tử Hám truyền cUá hề thông tự đông A Đái sô sơ đô khôi x Sơ đô dông tín hiều Phương trình tráng thái PTTT A Khái niềm về PTTT A Cách thánh láp PTTT từ phương trình vi phán x Quán hề giữá PTTT vá hám truyền 9 February 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    31    1    02-04-2023
6    22    2    02-04-2023
27    136    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.