Bức phù điêu mới phát hiện ở Chiên Đàn

Bài viết là một trong những cố gắng đi sâu tìm hiểu những giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điêu khắc Chiên Đàn. Và đối tượng nghiên cứu là một tác phẩm điêu khắc khá lơn, khá đẹp và còn khá nguyên vẹn (tuy đã bị vỡ): chiếc trán cửa hiện đang trưng bày và bảo vệ ở nhà trưng bày trong khu tháp Chiên Đàn bài viết.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    5    1    19-09-2021