Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Sàng tuyển phát hiện sớm bệnh - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học trình bày "Sàng tuyển phát hiện sớm bệnh". Qua nội dung có trong bài giảng, người học sẽ nắm được các phần lý thuyết chung về định nghĩa và mục đích của sàng tuyển, các chỉ số phân tích đánh giá tính giá trị của kỹ thuật sàng tuyển, các chỉ số đánh giá một chương trình sàng tuyển và tiêu chuẩn xây dựng chương trình sàng tuyển. Để nắm được nội dung cũng như các kiến thức của bài giảng, . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC BS. TRẦN NGUYỄN DU MỤC TIÊU 1. Trình bày được định nghĩa và mục đích của sàng tuyển. 2. Trình bày các chỉ số phân tích đánh giá tính giá trị của kỹ thuật sàng tuyển. 3. Trình bày các chỉ số đánh giá một chương trình sàng tuyển. 4. Nêu được tiêu chuẩn xây dựng chương trình sàng tuyển. 1. ĐỊNH NGHĨA & MỤC ĐÍCH . Định nghĩa: - Quá trình phát hiện ra bệnh chưa có biểu hiện lâm sàng. - Thông qua Test nhanh và có thể áp dụng rộng rãi. 1. ĐỊNH NGHĨA & MỤC ĐÍCH - Không thể/không phải là chẩn đoán thông thường. - Điều tra thích hợp, điều trị thích hợp. - Tính an toàn đóng vai trò quan trọng. LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA BỆNH Giai đoạn bệnh Mức độ dự phòng Loại can thiệp Căn nguyên Cảm thụ Tiền lâm sàng Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 GDSK Phát hiện và điều trị sớm Điều trị và phục hồi chức năng SÀNG TUYỂN Lâm sàng Khỏi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG