Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Bài viết này, chúng tôi trình bày nội dung và biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, thông qua các ví dụ minh họa. Chúng tôi hy vọng với cách làm như vậy, học sinh sẽ được giáo dục những kỹ năng sống qua hoạt động, qua các trải nghiệm giúp các em có những kỹ năng sống thiết thực để có thể sống an toàn và khỏe mạnh. | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS ThS. Võ Thị Thanh Tóm tắt Bài viết này chúng tôi trình bày nội dung và biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thông qua các ví dụ minh họa. Chúng tôi hy vọng với cách làm như vậy học sinh sẽ được giáo dục những kỹ năng sống qua hoạt động qua các trải nghiệm giúp các em có những kỹ năng sống thiết thực để có thể sống an toàn và khỏe mạnh. 1. Đặt vấn đề Chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp HĐGD NGLL ở trường Trung học cơ sở THCS thực chất là một kế hoạch hoạt động giáo dục. Nó xác định rõ nội dung nhiệm vụ của nhà trường và các tổ chức trong ngoài nhà trường tạo điều kiện để học sinh HS có cơ hội hoạt động rèn luyện nhằm hình thành nhân cách và các kỹ năng cần thiết cho HS đáp ứng yêu cầu của con người thời kỳ Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước. Chương trình HĐGD NGLL ở trường THCS nhằm đạt được các mục tiêu sau Về nhận thức Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học mở rộng và nâng cao hiểu biết cho HS về các lĩnh vực của đời sống xã hội làm phong phú thêm vốn tri thức kinh nghiệm họat động tập thể của HS Về kỹ năng hành vi Hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi HS như Kỹ năng KN tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập KN giao tiếp ứng xử có văn hóa KN tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động xã hội KN đồng cảm KN kiên định KN đối phó với những căng thẳng KN làm việc nhóm Về thái độ Hình thành thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội hình thành tình cảm chân thành niềm tin trong sáng có thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội phát triển tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác gắn bó nhau trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày có thái độ tích cực trong việc rèn luyện các kỹ năng sống Trường CĐSP Bà Rịa Vũng Tàu 247 DHTH amp DHPH ở trường trung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
258    7    1    04-10-2022
49    6    1    04-10-2022
188    102    3    04-10-2022
58    61    2    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.