Rate of return for higher education in Vietnam: A discipline base comparative analysis

In Vietnam, higher education has been highly appreciated by the public as well as policymakers as a bachelor’s degree is believed to be a competitive advantage for future career. Although the effect of higher education on wage is quite obviously in Vietnam, the effect of university major on wage is not much mention in previous research. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    192    2    25-07-2024
54    486    8    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.