Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Tham khảo tài liệu 'chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định người lấy mẫu giống sản phẩm cây trồng và phân bón Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chưa quy định Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận 1. người lấy mẫu giống cây lần trồng Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí giám sát người lấy mẫu giống cây trồng người lần Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người lấy mẫu muốn được chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định phải gửi hồ sơ đăng ký về Cục Trồng trọt ba tháng trước 1. khi quyết định chỉ định hết hiệu lực đối với chỉ định lại . Cục Trồng trọt đánh giá dựa trên hồ sơ và kết quả giám sát nếu có và quyết định chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định. Cục Trồng trọt tiếp nhận thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót 2. phải thông báo cho người nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa bổ sung 3. Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt tổ chức đánh giá dựa trên hồ sơ Tên bước Mô tả bước và kết quả giám sát nếu có Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định chỉ định lại hoặc mở rộng 4. phạm vi chỉ định . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa quy định cụ thể. Số bộ hồ sơ Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định 1. Điều kiện chỉ định người lấy mẫu Người lấy mẫu Quyết định .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.