Đề thi học kì 1 môn Hoá học lớp 9 năm 2023-2024 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phú Ninh

Cùng tham gia thử sức với “Đề thi học kì 1 môn Hoá học lớp 9 năm 2023-2024 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phú Ninh” để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức môn học nhằm chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé! | PHÒNG GD amp ĐT PHÚ NINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Môn Hóa học LỚP 9 Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Chọn một trong các chữ cái A B C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng rồi ghi vào giấy bài làm Câu 1. Khí clo có màu A. nâu đỏ. B. vàng lục. C. lục nhạt. D. trắng xanh. Câu 2. Biện pháp nào sau đây không hạn chế sự ăn mòn kim loại A. Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại. B. Sơn mạ lên bề mặt kim loại. C. Để đồ vật nơi khô ráo. D. Ngâm kim loại trong nước muối. Câu 3. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ A. CO2. B. CaO. C. SO2. D. P2O5. Câu 4. Hàm lượng cacbon trong thép chiếm A. trên 2 . B. từ 2 đến 5 . C. dưới 2 . D. trên 5 . Câu 5. Kim loại Na phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành A. kiềm và giải phóng khí hiđro. B. muối và giải phóng khí hiđro. C. bazơ không tan và giải phóng khí hiđro. D. oxit bazơ và khí hiđro. Câu 6. Phân bón nào sau đây thuộc loại phân bón kép A. Ca3 PO4 2. B. NH4 2HPO4. C. CO NH2 2. D. K2SO4. Câu 7. Dãy nào sau đây gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần khả năng hoạt động hóa học A. K Na Al Pb Ag. B. Ag Cu Al Na K. C. Al Mg Na K Ag. D. Mg Al Pb K Na. Câu 8. Để tinh chế dung dịch Cu NO3 2 có lẫn tạp chất AgNO3 có thể dùng lượng dư kim loại A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Mg. Câu 9. Điện phân dung dịch muối ăn bão hòa có màng ngăn thu được sản phẩm là A. dung dịch NaOH và khí Cl2 O2. B. Na2O và khí H2 Cl2. C. dung dịch NaOH và khí H2 Cl2. D. dung dịch NaOH và khí Cl2. Câu 10. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch A. K2CO3 Ba OH 2. B. NaCl Al NO3 3. C. HCl AgNO3. D. H2SO4 BaCl2. Câu 11. Hidroxit nào dưới đây không bị nhiệt phân hủy A. NaOH. B. Zn OH 2. C. Mg OH 2. D. Cu OH 2. Câu 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thu được 6 72 lít khí hiđro đktc . Phần trăm của nhôm trong hỗn hợp là A. 81 . B. 54 . C. 27 . D. 40 . Câu 13 Chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    83    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.