Lập trình C căn bản - Chương trình con

Tham khảo tài liệu 'lập trình c căn bản - chương trình con', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lập trình căn bản Chương 5 CHƯƠNG TRÌNH CON Học xong chương này sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau Khái niệm về hàm function trong C. Cách xây dựng và cách sử dụng hàm trong C. I. KHÁI NIỆM VỀ HÀM TRONG C Trong những chương trình lớn có thể có những đoạn chương trình viết lặp đi lặp lại nhiều lần để tránh rườm rà và mất thời gian khi viết chương trình người ta thường phân chia chương trình thành nhiều module mỗi module giải quyết một công việc nào đó. Các module như vậy gọi là các chương trình con. Một tiện lợi khác của việc sử dụng chương trình con là ta có thể dễ dàng kiểm tra xác định tính đúng đắn của nó trước khi ráp nối vào chương trình chính và do đó việc xác định sai sót để tiến hành hiệu đính trong chương trình chính sẽ thuận lợi hơn. Trong C chương trình con được gọi là hàm. Hàm trong C có thể trả về kết quả thông qua tên hàm hay có thể không trả về kết quả. Hàm có hai loại hàm chuẩn và hàm tự định nghĩa. Trong chương này ta chú trọng đến cách định nghĩa hàm và cách sử dụng các hàm đó. Một hàm khi được định nghĩa thì có thể sử dụng bất cứ đâu trong chương trình. Trong C một chương trình bắt đầu thực thi bằng hàm main. Ví dụ 1 Ta có hàm max để tìm số lớn giữa 2 số nguyên a b như sau int max int a int b return a b a b Ví dụ 2 Ta có chương trình chính hàm main dùng để nhập vào 2 số nguyên a b và in ra màn hình số lớn trong 2 số include include int max int a int b return a b a b int main int a b c printf n Nhap vao 3 so a b c scanf d d d a b c printf n So lon la d max a max b c getch return 0 Trang 63 Lập trình căn bản . Hàm thư viện Hàm thư viện là những hàm đã được định nghĩa sẵn trong một thư viện nào đó muốn sử dụng các hàm thư viện thì phải khai báo thư viện trước khi sử dụng bằng lệnh include tên thư Một số thư viện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.