Báo cáo: Một số giải pháp thúc đẩy sự hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) là việc rất quan trọng và cần thiết khi nước ta phát triển một nền kinh tế hàng hoá. Vốn tư bản sẽ trở thành hàng hoá và tất yếu phải có một thị trường để có thể thực hiện việc trao đổi. Với lịch sử phát triển hàng trăm năm và được tổ chức một cách hết sức chặt chẽ, TTCK từ lâu nay đã được coi là một thể chế tài chính bậc cao và hoàn thiện nhất của nền kinh tế thị trường, nếu thiếu nó, như nhiều chuyên gia. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Thị. tnứng chứng khoán ề án. mõu. học. LỜI MỞ ĐẦU Phát triển thị trường chứng khoán TTCK là việc rất quan trọng và cần thiết khi nước ta phát triển một nền kinh tế hàng hoá. Vốn tư bản sẽ trở thành hàng hoá và tất yếu phải có một thị trường để có thể thực hiện việc trao đổi. Với lịch sử phát triển hàng trăm năm và được tổ chức một cách hết sức chặt chẽ TTCK từ lâu nay đã được coi là một thể chế tài chính bậc cao và hoàn thiện nhất của nền kinh tế thị trường nếu thiếu nó như nhiều chuyên gia kinh tế học vẫn nói nền kinh tế thị trường thiếu tính hoàn hảo. Vai trò cơ bản của thị TTCK đối với nền kinh tế được thể hiện rất rõ bằng việc tạo dựng một kênh huy động vốn hữu hiệu cho các doanh nghiệp DN từ nhiều nguồn khác nhau trong đó phải kể đến các nguồn vốn nước tế hiện nay nhu cầu vè vốn của các DN rất lớn. Thống kê từ những thông tin điều tra do các DN cung cấp cho thấy trong năm 2000 nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh của các DN cần khoảng 20 nghìn tỷ đồng Việt Nam tính bình quân mỗi DN cần khoảng 84 tỷ đồng. Nếu tính đến 2005 con số này vào khoảng 30 nghìn tỷ đồng trung bình mỗi DN cần khoảng 100 tỷ đồng. Mặt khác các DN có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng huy động vốn lại chủ yếu từ vay vốn ngắn hạn ngân hàng lượng vốn vay lại không được đáp ứng đầy đủ. Từ những khó khăn đó TTCH với tư cách là kênh huy động vốn dài hạn sẽ tháo gỡ được những khó khăn trên. Hiện nay ngoài sự quan trọng và cần thiết TTCK cũng là vấn đề thời sự nóng bỏng trong nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là vấn đề khá mới mẻ đối với người Việt tư cách là một sinh viên-một nhà đầu tư tương lai em rất quan tâm tới vấn đề vậy em cũng mạnh dạn viết đề tài Một số giải pháp thúc đẩy sự hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam . Do trình độ và thời gian có hạn nên không thể tránh được những sai sót em rất mong nhận được ý kiến của cô giáo TS- Lê Thị Anh Vân người đã hướng dẫn em .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.