Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo | Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em con gia đình chính sách, con đồng bào DTTS, trẻ em khuyết tật Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Lao động-TB&XH Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1) Đối với người dân: a) Đối với học sinh học tại các trường công lập: Bước 1: Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường phải làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ (Theo mẫu quy định), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (học sinh là người tàn tật có thêm xác nhận của trưởng trạm y tế cấp xã). Đơn được lập làm 02 bản, 01 bản nộp cho nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét miễn, giảm đóng góp theo quy định và 01 bản nộp cho Phòng Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Phòng Nội vụ - Lao động) để theo dõi, quản lý. Bước 2: Học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần để mua sách, vở, đồ dùng học tập ngoài đơn (02 bản - Theo mẫu quy định) còn phải thêm phiếu xác nhận( theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư này) do nhà trường cấp theo từng năm học. Các giấy tờ nêu trên (sau đây gọi tắt là hồ sơ) nộp cho Phòng Nội vụ - Lao động cấp huyện nơi học sinh có hộ khẩu thường trú để được xét trợ cấp từ nguồn chi đảm bảo xã hội của địa phương. b) Đối với học sinh học tại các trường ngoài công lập: Học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, các khoản đóng góp xây dựng trường và trợ cấp mua sách, vở và đồ dùng học tập làm đầy đủ các giấy đề nghị miễn, giảm như học sinh công lập (nêu tại điểm a) và nộp cho Phòng Nội vụ - Lao động cấp huyện nơi học sinh có hộ khẩu thường trú để được xét trợ cấp từ nguồn chi đảm bảo xã hội của địa phương. * Riêng đối với con gia đình chính sách làm tờ khai xin cấp sổ ưu đãi (có xác nhận của UBND xã, phường)và bản sao giấy khai sinh gửi về Phòng Lao động-TB&XH xin cấp sổ ưu đãi Phòng Lao động-TB&XH lập danh sách gửi Sở Lao động-TB&XH xét cấp sổ ưu đãi cho học sinh. 2) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Đối với học sinh đang học tại các trường công lập: Bước 1: Căn cứ đơn đề nghị của học sinh, nhà trường thực hiện miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường đồng thời cấp phiếu xác nhận cho học sinh thuộc đối tượng trợ cấp một lần về sách, vở và đồ dùng học tập (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này). Bước 2: Phòng Lao động-TB&XH căn cứ vào hồ sơ đề nghị trợ cấp của học sinh để lập danh sách học sinh hưởng trợ cấp (mẫu số 03 kèm theo Thông tư này) báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt. b) Đối với học sinh đang học tại các trường ngoài công lập: Bước 1: Phòng Lao động-TB&XH căn cứ vào hồ sơ đề nghị trợ cấp học phí, các khoản đóng góp xây dựng trường và trợ cấp một lần mua sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh, rà soát kiểm tra, lập danh sách học sinh được hưởng trợ cấp (mẫu số 03 kèm theo Thông tư này) báo cáo Sở Lao động - Thương binh và xã hội xét duyệt. Bước 2: Mức hỗ trợ học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường đối với học sinh đang theo học tại các trường ngoài công lập do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Lao động-TB&XH. Sau khi kiểm tra và hoàn thành thủ tục học sinh, gia đình hay người đỡ đầu đến Phòng Lao động-TB&XH để nhận hỗ trợ theo quy định hiện hành. Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin hỗ trợ có xác nhận của UBND xã, phường (nơi cư trú) (Bản chính) 2. Phiếu xác nhận của nhà trường nơi trẻ em theo học (Theo mẫu) 3. Giấy xác nhận của Trưởng trạm y tế xã (đ/với học sinh tàn tật) (Bản chính) 4. Tờ khai xin cấp sổ ưu đãi có xác nhận của UBND xã, phường và bản sao giấy khai sinh học sinh (đ/với con gia đình chính sách) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    14    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.