Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 6: Sản xuất công nghiệp làm cỗ máy tăng trưởng

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 6: Sản xuất công nghiệp làm cỗ máy tăng trưởng" trình bày những mối quan hệ giữa công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG