Tính toán các thông số động học từ phổ nhiệt huỳnh quang của mẫu bột ớt chiếu xạ

Bài báo đã trình bày một số kết quả ban đầu về sự phụ thuộc các thông số trên vào liều chiếu và thời gian bảo quản. Phương pháp có thể sử dụng để nghiên cứu các mẫu thực phẩm khác và sử dụng để xác định liều chiếu các thực phẩm chiếu xạ. . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Duy Sang _ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC TỪ PHỔ NHIỆT HUỲNH QUANG CỦA MẪU BỘT ỚT CHIẾU XẠ NGUYỄN DUY SANG* TÓM TẮT Phổ nhiệt huỳnh quang thu được từ mẫu bột ớt đã chiếu xạ là một đường cong phức tạp tuân theo mô hình động học bậc tổng quát. Các đỉnh phổ được xử lí theo phương pháp “Glow Curve Deconvolution” (GCD) và “Peak Shape” (PS) để tính toán các thông số động học như: độ sâu bẫy (E), bậc động học (b) và tần số electron thoát khỏi bẫy (s). Bài báo đã trình bày một số kết quả ban đầu về sự phụ thuộc các thông số trên vào liều chiếu và thời gian bảo quản. Phương pháp có thể sử dụng để nghiên cứu các mẫu thực phẩm khác và sử dụng để xác định liều chiếu các thực phẩm chiếu xạ. Từ khóa: nhiệt huỳnh quang, thông số động học,thực phẩm chiếu xạ. ABSTRACT Calculation of kinetic parameters from thermoluminescence glow curves of irradiated chili powder samples Thermoluminescence glow curves obtained from irradiated chili powder samples are complex curves following general order kinetic model. The spectrum peaks are handled by the method of "Glow Curve Deconvolution" (GCD) and "Peak Shape" (PS) to calculate kinetic parameters such as thetrap depth (E), the order of kinetic (b) and the frequency factor (s). The article represents some first results of mentioned parameters dependence on irradiated dose and storage time. Mentioned method could be used for studying other types of irradiated food and for determining their irradiated doses. Keywords: thermoluminescence, kinetic parameters, irradiated food. 1. Giới thiệu Phổ nhiệt huỳnh quang (TL) thu được từ thiết bị đọc nhiệt phát quang (TLD) dựa trên sự phát sáng của các khoáng chất được tách ra khỏi thực phẩm, gia vị khi bị kích thích nhiệt [1]. Việc khảo sát tổng quan và ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang trong thực phẩm chiếu xạ với mẫu là bột ớt đã được nghiên cứu trong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    56    3    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.