Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 119

Dưới đây là Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 119 dành cho các em học sinh lớp 12 và ôn thi đại học, giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 119 Câu 1: Khi nghe hai ca sĩ hát ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng hát của từng người là do A. tần số và năng lượng âm khác nhau. B. âm sắc của mỗi người khác nhau. C. tần số và biên độ âm khác nhau. D. tần số và cường độ âm khác nhau. Câu 2: Mắt thường và mắt cận nhìn được xa nhất khi A. mắt điều tiết cực đại. B. mắt không điều tiết. C. đường kính con ngươi nhỏ nhất. D. đường kính con ngươi lớn nhất. Câu 3: Cường độ dòng điện i = 4cos100πt A có pha tại thời điểm t là A. 50πt. B. 100πt. C. 0. D. π. Câu 4: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các A. êlectron ngược chiều điện trường. B. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, êlectron ngược chiều điện trường. C. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường. D. ion dương theo chiều điện trường và các êlectron ngược chiều điện trường. Câu 5: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S 1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Tại trung điểm của đoạn S1S2, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động A. ngược pha nhau. B. cùng pha nhau. C. lệch pha nhau góc . D. lệch pha nhau góc . 2 3 Câu 6: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì chiều dài của dây phải bằng A. một số nguyên lần nửa bước sóng. B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số nguyên lần một phần tư bước sóng. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. C. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. D. Dao động tắt dần .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    32    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.