Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Ý nghĩa của luận văn góp phần làm phong phú, sáng tỏ thêm nội dung công tác điều hành chính quyền cơ sở được thống nhất, hiệu quả và có khoa học. Ngoài ra luận văn cũng làm sáng tỏ nội dung để nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã trong thời đại mới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ BÁ ĐÀI NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . VÕ KIM SƠN Phản biện 1: . . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng ., Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 - Đường 3 Tháng 2 - Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi . giờ . ngày . tháng . năm 2017 2 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Cấp xã là cấp cuối cùng trong hệ thống chính quyền bốn cấp ở nước ta, là cấp thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với dân và sát với dân nhất. Cấp xã có làm tốt vai trò hay không; hiệu quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng ở cấp xã có bền vững và ổn định hay không phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt - những người lãnh đạo đứng đầu trong một đơn vị, tập thể, là linh hồn của tập thể, quản lý, điều hành đơn vị, tập thể ấy thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cán bộ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.