Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lý luận, đánh giá thực trạng Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG VĨNH PHÚ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG VĨNH PHÚ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. CHU XUÂN KHÁNH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện trên việc vận dụng các kiến thức đã được học, nghiên cứu các tài liệu tham khảo, kết hợp với quá trình nghiên cứu thực tiễn; với sự hướng dẫn của TS. Chu Xuân Khánh và qua trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè, người thân và các đối tượng liên quan để hoàn thành luận văn của mình. Số liệu và các kết quả trong luận văn là trung thực, hoàn toàn dự trên số liệu thu thập và nghiên cứu. Các thông tin trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn tại liệu tham khảo. Thừa Thiên Huế, tháng 12 năm 2017 Học viên Hoàng Vĩnh Phú LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của bản thân sau một quá trình nỗ lực học tập và nghiên cứu với sự giúp đỡ của thầy cô, đơn vị, đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Để có được thành quả ngày hôm nay, lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo - TS Chu Xuân Khánh, người đã nhiệt tình hướng dẫn và có những gợi ý quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tiếp theo xin gửi lời tri ân đến Ban Giám đốc, Khoa sau Đại học cùng các thầy, cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức và giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.