Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020

Bài viết trình bày khảo sát kiến thức của điều dưỡng về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả trên 283 điều dưỡng của bệnh viện. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020 Võ Thị Tiến Trinh1b Đỗ Minh Sinh2 Phạm Thu Dịu2b Nguyễn Thị Tố Nga1b Nguyễn Thị Mai Hương3b 1 Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 3 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ TÓM TẮT Mục tiêu Khảo sát kiến thức của điều chiếm 68 5 và tốt chỉ có 6 4 trong đó dưỡng về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp 66 4 diều dưỡng có kiến thức đạt về yếu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm tố hóa học và 69 6 điều dưỡng có kiến 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên thức đạt về yếu tố sinh học. Kết luận Nhìn cứu Thiết kế cắt ngang mô tả trên 283 điều chung kiến thức điều dưỡng về yếu tố tác dưỡng của bệnh viện. Bộ công cụ nghiên hại nghề nghiệp còn thấp mức kiến thức đạt cứu được xây dựng dựa trên các hướng trở lên chỉ đạt 74 9 trong đó điều dưỡng dẫn về sức khỏe nghề nghiệp trong ngành có kiến thức đạt trung bình chỉ chiếm 68 5 y tế. Sử dụng phương pháp chuyên gia để và tốt có 6 4 . Đặt ra thách thức cho các đánh giá tính gia trị và phương pháp test và nhà quản lý bệnh viện cần thiết có kế hoạch retest để đánh giá độ tin cậy của thang đo. lấp đầy những khoảng trống kiến thức đó Các điều dưỡng được phát phiếu tự điền cho đối tượng điều dưỡng nhằm đảm bảo các thông tin liên quan đến nội dung nghiên an toàn trong lúc làm việc. cứu. Kết quả Điều dưỡng có kiến thức Từ khóa Tác hại nghề nghiệp yếu tố đạt về yếu tố tác hại nghề nghiệp còn thấp sinh học yếu tố hóa học điều dưỡng. chỉ có 74 9 chủ yếu đạt mức trung bình KNOWLEDGE REGARDING OCCUPATIONAL HEALTH HAZARDS AMONG NURSES IN PHU YEN GENERAL HOSPITAL ABSTRACT Objective Survey of nursing knowledge Use the expert method to evaluate the about some occupational hazardous validity and the test and retest methods to factors at Phu Yen General Hospital in evaluate the reliability of the scale. Nurses 2020. Method Cross-sectional design are provided with a card to fill out information described on .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    8    1    30-09-2022
4    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.