Điều chỉnh thái độ, cảm xúc của học sinh trong dạy học môn toán

Trong khi xác định mục tiêu giáo dục, chúng ta thường nhắc đến các mục tiêu về thái độ học tập của học sinh. Thực tế dạy học, giáo viên và nhà quản lí lại chưa thực hiện được các giải pháp để hiện thực mục tiêu này. Bài báo trình bày những nghiên cứu về việc điều chính thái độ học tập của học sinh thông qua điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá trong quá trình dạy học môn Toán. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2016 Vol. 61 No. 8 pp. 71-80 This paper is available online at http ĐIỀU CHỈNH THÁI ĐỘ CẢM XÚC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Chu Cẩm Thơ Khoa Toán - Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trong khi xác định mục tiêu giáo dục chúng ta thường nhắc đến các mục tiêu về thái độ học tập của học sinh. Thực tế dạy học giáo viên và nhà quản lí lại chưa thực hiện được các giải pháp để hiện thực mục tiêu này. Bài báo trình bày những nghiên cứu về việc điều chính thái độ học tập của học sinh thông qua điều chỉnh mục tiêu nội dung phương pháp dạy học và đánh giá trong quá trình dạy học môn Toán. Từ khóa Thái độ cảm xúc dạy học môn toán đánh giá quá trình. 1. Mở đầu Thái độ cảm xúc hay tình cảm được coi là một thành phần trong cấu trúc năng lực là một mục tiêu trong giáo dục. Các nghiên cứu đã thiết lập được mối quan hệ giữa tình cảm và học tập Ormrod 1999 4 . Học sinh trở nên thành thạo hơn trong giải quyết vấn đề khi chúng thích những gì chúng đang làm. Những học sinh có tâm trạng tốt và đang hứng khởi học tập có thể chú tâm tới những thông tin được truyền đạt ghi nhớ ôn nhẩm lại . . . . Tâm trạng lo lắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Lớp học có môi trường tích cực hơn sẽ thúc đẩy học sinh tham gia và học hỏi nhiều hơn so với các lớp học có môi trường tiêu cực Fraser 1994 1 . Bài viết này mong muốn trình bày các kết quả nghiên cứu về biểu hiện của thái độ cảm xúc những biện pháp điều chỉnh thái độ cảm xúc của học sinh được thực hiện tại trường THCS Alpha Quận Thanh Xuân TP Hà Nội trong dạy học môn Toán. Qua đó khẳng định điều chỉnh thái độ cảm xúc trong dạy học môn Toán là quan trọng nhất là trong phát triển năng lực người học. 2. Nội dung nghiên cứu . Thái độ cảm xúc trong quá trình học tập . Thái độ cảm xúc giá trị Thuật ngữ cảm xúc được đưa ra nhằm nói đến rất nhiều những đặc điểm và tâm tính khác biệt với kiến thức lập luận và kĩ năng Hohn 1995 2 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    96    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.