Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng đa dạng hóa thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng đa dạng hóa sản xuất để nâng cao thu nhập của nông hộ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĂN DŨNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP VÀ KHẢ NĂNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĂN DŨNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP VÀ KHẢ NĂNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN TẤN KHUYÊN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu được khảo sát trung thực khách quan nguồn trích dẫn tài liệu có địa chỉ rõ ràng kết quả nghiên cứu thảo luận được trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào trước đây. TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 5 năm 2017 Người thực hiện Nguyễn Văn Dũng LỜI CẢM ƠN Đề tài nghiên cứu là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân tại chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Kinh tế Chí Minh. Trong quá trình đó tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp cơ quan đang công tác và gia đình tôi. Với những kiến thức nhận được tôi chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Chí Minh đã truyền đạt cho tôi những kiến thức mới về lĩnh vực kinh tế giúp tôi có đủ tự tin hơn trong học tập và công tác. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Tấn Khuyên người thầy trực tiếp hướng dẫn luận văn cho tôi người thầy đã tận tình hướng dẫn cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý báu cũng như truyền đạt cho tôi kinh nghiệm và kiến thức thực tế để hoàn thiện cho bài luận văn tốt nghiệp này. Bên cạnh đó tôi cũng không quên và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị ở cơ quan ban ngành chuyên môn trong việc cung cấp số liệu liên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    24    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.