Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác gây nuôi động vật hoang dã tại tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được thực trạng công tác gây nuôi ĐVHD tại tỉnh Quảng Bình. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động gây nuôi ĐVHD tại tỉnh Quảng Bình. Đánh giá nhanh được hiệu quả gây nuôi ĐVHD của một số mô hình tại tỉnh Quảng Bình thông qua các tiêu chí định lượng về kinh tế, xã hội, môi trường và các vấn đề liên quan khác. Đưa ra được định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả công tác gây nuôi ĐVHD tại tỉnh Quảng Bình. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HOÀNG CHÍ THANH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ NGÀNH 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . VŨ TIẾN THỊNH Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của Hội đồng khoa học. Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2019 Ngƣời cam đoan Hoàng Chí Thanh ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhân tập thể giúp tôi hoàn thành tốt bản luận văn này. Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thầy giáo cô giáo tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập của khóa Cao học 2017 - 2019 đặc biệt cảm ơn thầy giáo Vũ Tiến Thịnh đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành bản Luận văn này. Nhân dịp này tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Minh Hóa và Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tạo điều kiện về thời gian bố trí công việc đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc thực hiện đề tài chân thành cảm ơn lãnh đạo cán bộ Hạt Kiểm lâm các huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình điều tra thu thập số liệu cũng như cung cấp tài liệu có liên quan để thực hiện đề tài. Xin được cảm ơn tất cả bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã động viên giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện đề tài. Trên hết tất cả tôi xin chân thành cảm ơn những người dân đã vui lòng và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi. Họ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.