Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu

Nhằm chuẩn bị kiến thức cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới, mời các bạn học sinh lớp 9 cùng tải về “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu” dưới đây để tham khảo, hệ thống kiến thức Lịch sử đã học. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NGUYỄN THỊ LỰU NĂM HỌC 2020 -2021 Môn Lịch sử - Lớp 9 Thời gian 45 phút Không kể thời gian phát đề Đề chính thức Đề kiểm tra này có 01 trang Câu 1 3điểm Đảng và Chính phủ ta đã có những biện pháp nào để diệt giặc đói giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính Câu 2 4điểm Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 Câu 3 2điểm Kết quả ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 4 1điểm Nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp của ta trong suốt cuộc kháng chiến Hết. . TRƯỜNG THCS HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NGUYỄN THỊ LỰU NĂM HỌC 2020 -2021 Môn Lịch sử - Lớp 9 Đề chính thức Hướng dẫn chấm này có 02 trang Câu Nội dung yêu cầu Điểm Câu 1 Diệt giặc đói giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính 3 điểm - Diệt giặc đói Tổ chức quyên góp lập hũ gạo cứu đói tổ chức ngày đồng tâm 0 5 kêu gọi nhường cơm sẻ áo. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất chia ruộng đất cho nông dân. 0 5 - Diệt giặc dốt Thành lập Nha bình dân học vụ kêu gọi mọi người xoá nạn mù 0 5 chữ. Các trường học sớm khai giảng nội dung và phương pháp dạy 0 5 học đổi mới. - Giải quyết khó khăn tài chính Xây dựng Quỹ độc lập phong trào Tuần lễ vàng . 0 5 Quốc hội quyết định phát hành tiền Việt Nam 11 -1946 0 5 Câu 2 Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 4 điểm chống Pháp 1945 - 1954 - Ý nghĩa lịch sử Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực 1 dân Pháp. Miền Bắc được giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN. Giáng một đòn vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ 1 nghĩa đế quốc cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. - Nguyên nhân thắng lợi Có sự lãnh đạo của Đảng đường lối kháng chiến đúng đắn sáng 0 5 tạo . Có chính quyền dân chủ nhân dân lực lượng vũ trang ba thứ 0 5 quân có hậu phương vững chắc. Tình đoàn kết chiến đấu Việt - Miên - Lào sự giúp đỡ của Trung 1 Quốc Liên Xô và các nước XHCN cùng các lực lượng tiến bộ khác. Câu 3 Kết quả ý nghĩa chiến dịch

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
381    6    1    15-06-2024
197    6    1    15-06-2024
138    774    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.