Đánh giá các giá trị giáo dục về cuộc sống của một số tác phẩm văn học Mỹ - góc nhìn từ sinh viên tiếng Anh

Bài nghiên cứu đã tiến hành khảo sát điều tra 121 sinh viên kết hợp phỏng vấn để làm rõ các giá trị giáo dục về cuộc sống mà sinh viên có thể tiếp thu từ các tác phẩm trong chương trình học và nhìn lại đánh giá của sinh viên về việc học môn học này. | Journal of Inquiry into Languages and Cultures ISSN 2525-2674 Vol 5 No 3 2021 ĐÁNH GIÁ CÁC GIÁ TRỊ GIÁO DỤC VỀ CUỘC SỐNG CỦA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC MỸ - GÓC NHÌN TỪ SINH VIÊN TIẾNG ANH Hoàng Thị Lê Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 01 10 2021 Hoàn thành phản biện 30 11 2021 Duyệt đăng 24 12 2021 Tóm tắt Văn học đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức đúng đắn của người học về cuộc sống thông qua các giá trị giáo dục từ các tác phẩm. Chính vì vậy văn học mỹ là môn học thật sự hữu ích đối với sinh viên tiếng Anh khi vừa giúp phát triển kỹ năng vừa nâng cao nhận thức của họ về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Do đó bài nghiên cứu đã tiến hành khảo sát điều tra 121 sinh viên kết hợp phỏng vấn để làm rõ các giá trị giáo dục về cuộc sống mà sinh viên có thể tiếp thu từ các tác phẩm trong chương trình học và nhìn lại đánh giá của sinh viên về việc học môn học này. Thông qua đó nghiên cứu giúp giảng viên có nhận định tốt hơn về việc giảng dạy môn văn học Mỹ nhằm phát huy hiệu quả giá trị giáo dục của các tác phẩm cho sinh viên tiếng Anh. Từ khóa Văn học Mỹ đánh giá của sinh viên giá trị giáo dục 1. Mở đầu Trong cuộc sống của mỗi người dù ở bậc học nào thì mỗi cá nhân đều được tiếp cận với các tác phẩm văn học trong nước và nước ngoài. Khi học các tác phẩm văn học mỗi một người đều có thể học được cái hay cái đẹp từ những giá trị giáo dục về cuộc sống và hiểu rõ hơn về bản thân mình và xã hội. Đại văn hào 1965 từng nói Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lí . Vì lẽ đó văn học có thể phản ánh chính bản chất con người suy nghĩ của con người về những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống và khám phá văn học chính là khám phá giá trị bản thân. Điều này được thể hiện rõ khi Hoàng Ngọc Hiến 2009 nhận định văn học là cách thức hữu hiệu và có tác dụng to lớn trong việc giúp cho con người hiểu được bản thân mình và qua đó ông khẳng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    418    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.