Bài báo nghiên cứu: Nhận diện rối loạn ngôn ngữ phát triển ở trẻ em Việt Nam

Bài viết "Nhận diện rối loạn ngôn ngữ phát triển ở trẻ em Việt Nam" là bài nghiên cứu đầu tiên về rối loạn ngôn ngữ ở Việt Nam. Bài viết được thực hiện nhằm mục đích xác định các trường hợp trẻ rối loạn ngôn ngữ ở Việt Nam, xây dựng một khung nhận diện trẻ rối loạn ngôn ngữ để phát triển công cụ đánh giá tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo chi tiết. | JSLHR Bài báo nghiên cứu NHẬN DIỆN RỐI LOẠN NGÔN NGỮ PHÁT TRIỂN Ở TRẺ EM VIỆT NAM Phạm Thuỳ Gianga1 Sonja Pruitt-Lorda Catherine E. Snowb Nguyễn Thị Hoàng Yếnc Phạm Thị Bềnd Đào Thị Bích Thuỷd Trần Thị Bích Ngọcd Phạm Thuỳ Linhe Hoàng Thu Hiềne và Đàm Diễm Quỳnha f Bài báo này đã được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lời nói-Ngôn ngữ Thính giác của Hiệp hội Lời nói-Ngôn ngữ-Thính giác Hoa Kỳ. Trích dẫn nguyên gốc ở tiếng Anh là Pham G. Pruitt-Lord S. Snow C. Nguyen Y. T. H. Phạm B. Dao T. T. B. Tran N. B. Pham L. T. Hoang H. T. amp Dam Q. D. 2019 . Identifying developmental language disorder in Vietnamese children. Journal of Speech Language and Hearing Research 62 1452-1467. doi https doi 2019_JSLHR-L-18-0305. Trích dẫn bản dịch tiếng Việt là Pham G. Pruitt-Lord S. Snow C. Nguyen Y. T. H. Phạm B. Dao T. T. B. Tran N. B. Pham L. T. Hoang H. T. amp Dam Q. D. 2019 . Nhận diện rối loạn ngôn ngữ phát triển ở trẻ em Việt Nam Identifying developmental language disorder in Vietnamese children . Journal of Speech Language and Hearing Research 62 1452-1467. doi https doi 2019_JSLHR-L-18-0305. B. Phạm Trans . Hiệp hội Lời nói-Ngôn ngữ-Thính giác Hoa Kỳ cơ quan giữ bản quyền của bài báo đã cho phép Trinh Foundation Australia chuyển ngữ sang tiếng Việt để đăng tải trên trang mạng của Trinh Foundation cũng như sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy cho các khoá đào tạo thạc sĩ và cử nhân Ngôn ngữ trị liệu ở Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Thị Bền một trong số các tác giả của bài báo là người đã chuyển ngữ bài báo này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 1 a Đại học San Diego State Hoa Kỳ b Đại học Harvard Cambridge Hoa Kỳ c Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam d Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Việt Nam e Cao đẳng sư phạm trung ương Việt Nam f Đại học California San Diego Hoa Kỳ. Tác giả liên lạc Giang T Phạm gpham@ Tổng chủ biên Sean Redmond Chủ biên Jan de Jong ngày nhận bài 26 07 2018 Ngày nhận chỉnh sửa 19 10 2018 Ngày chấp nhận đăng 22 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    121    3    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.