Mối liên quan giữa đặc điểm vi sinh và kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

Bài viết Mối liên quan giữa đặc điểm vi sinh và kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm trùng trình bày khảo sát đặc điểm vi sinh và mối liên quan giữa các tác nhân gây bệnh với kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Mối liên quan giữa đặc điểm vi sinh và kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm trùng Nguyễn Nhật Hoàng Trần Công Duy Hoàng Văn Sỹ Bộ môn Nội tổng quát Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh TÓM TẮT tiêu chuẩn Duke cải biên cấy máu Streptococci Mục tiêu Đặc điểm vi sinh của viêm nội tâm Staphylococcus aureus. mạc nhiễm trùng VNTMNT cũng như sự đề kháng kháng sinh của các tác nhân gây bệnh đang ĐẶT VẤN ĐỀ thay đổi dần trong nhiều thập kỉ gần đây và ảnh Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng VNTMNT hưởng đáng kể đến kết quả điều trị. Mục tiêu của là một tình trạng nhiễm trùng tại lớp nội mạc của nghiên cứu này là khảo sát đặc điểm vi sinh và mối tim và mạch máu. Tác nhân gây bệnh thường là liên quan giữa các tác nhân gây bệnh với kết quả vi khuẩn hoặc vi nấm. Cấy máu là một trong hai điều trị ở bệnh nhân VNTMNT. phương tiện cận lâm sàng chính cùng với siêu âm Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu cắt tim giúp chẩn đoán VNTMNT và định hướng việc ngang mô tả hồi cứu tất cả bệnh nhân được chẩn lựa chọn kháng sinh hợp lý 3 6 . Trên thế giới tỉ đoán xác định hoặc có thể VNTMNT theo tiêu lệ cấy máu dương tính ở bệnh nhân VNTMNT lên chuẩn Duke cải biên nhập Bệnh viện Chợ Rẫy từ đến 80 90 9 và các tác nhân gây VNTMNT ngày 01 01 2015 đến 31 12 2018. đang thay đổi với xu hướng Streptococci đang giảm Kết quả Trong giai đoạn 4 năm 2015 - 2018 dần còn Staphylococci nhất là Staphylococcus aureus 177 bệnh nhân VNTMNT nhập Bệnh viện Chợ Rẫy. đang tăng dần 4 5 7 9 13 . Trong khi đó Tỉ lệ cấy máu dương tính là 55 4 n 98 . Trong tại Việt Nam tỉ lệ cấy máu dương tính dao động nhóm cấy máu dương tính Streptococci chiếm nhiều 68 70 và tỉ lệ Streptococci vẫn chiếm ưu thế nhất với 62 2 n 61 và tiếp theo Staphylococcus trong những thập niên trước đây 1 2 . aureus chiếm 22 4 n 22 . Tỉ lệ điều trị thất bại ở Ngày nay mặc dù y khoa đã và đang đạt được bệnh nhân VNTMNT do Staphylococcus aureus nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê với nhóm không

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    36    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.