Phát hiện các rối loạn nhịp tim bằng thiết bị ghi điện tâm đồ lưu động

Rối loạn nhịp tim là sự rối loạn hoạt động điện sinh học của tim về sự tạo thành xung động, dẫn truyền xung động, sự phối hợp giữa tạo thành và dẫn truyền xung động. Bài viết Phát hiện các rối loạn nhịp tim bằng thiết bị ghi điện tâm đồ lưu động trình bày khảo sát khả năng phát hiện các rối loạn nhịp của thiết bị theo dõi điện tâm đồ tại nhà ECGo. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Phát hiện các rối loạn nhịp tim bằng thiết bị ghi điện tâm đồ lưu động Nguyễn Thị Thu Hoài Phạm Minh Tuấn Trần Bá Hiếu Viên Hoàng Long Trần Tuấn Việt Nguyễn Thị Lệ Thuý Phan Đình Phong Phạm Mạnh Hùng Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai ĐẶT VẤN ĐỀ thất ngoại tâm thu nhĩ nhịp nhanh trên thất cuồng Rối loạn nhịp tim là sự rối loạn hoạt động điện nhĩ rung nhĩ block nhĩ thất các mức độ rung thất sinh học của tim về sự tạo thành xung động dẫn nhanh thất xoắn đỉnh và một số rối loạn khác. Các truyền xung động sự phối hợp giữa tạo thành và rối loạn nhịp được chia ra thành rối loạn nhịp nguy dẫn truyền xung động. Ngày nay với sự thay đổi hiểm có ảnh hưởng đến huyết động thậm chí tính nhanh chóng về lối sống và chế độ sinh hoạt đi kèm mạng bệnh nhân và các rối loạn nhịp ít nguy hiểm với việc gia tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch với sự hơn. Việc phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim có tăng tuổi thọ của người dân các bệnh tim mạch và vai trò quan trọng trong chẩn đoán sớm các hình các biến chứng cũng tăng lên ở các nước đang phát thái rối loạn nhịp gây khó chịu cho bệnh nhân giúp triển trong đó có Việt Nam đi kèm với tăng tỷ lệ các cho việc tư vấn và điều trị đạt hiệu quả tốt đặc biệt rối loạn nhịp tim. có thể xử trí sống còn trong các rối loạn nhịp nguy Rối loạn nhịp tim có nhiều loại gặp trong nhiều hiểm. Điện tâm đồ ECG Electrocardiogram là bệnh lí và kể cả ở người bình thường. Một người phương tiện chẩn đoán lâm sàng hữu ích không chỉ bệnh có thể gặp nhiều loại rối loạn nhịp tim khác cho bác sĩ chuyên ngành tim mạch mà còn cho cả nhau cũng có thể từ rối loạn nhịp này chuyển thành các bác sĩ chuyên khoa khác. Điện tâm đồ giúp các các rối loạn nhịp khác. Ngay cả các thuốc điều trị rối bác sĩ có những gợi ý quan trọng về các bệnh lí như loạn nhịp cũng có thể gây rối loạn nhịp. nhồi máu cơ tim các loại rối loạn nhịp tim giúp cho Các nguyên nhân hay gặp của các rối loạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.