Phát hiện cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất bằng sử dụng thiết bị theo dõi điện tim tại nhà

Bài viết Phát hiện cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất bằng sử dụng thiết bị theo dõi điện tim tại nhà trình bày phương pháp đánh giá điện tâm đồ ghi được từ máy theo dõi; Đo điện tâm đồ; Chẩn đoán kết quả đo. | CA LÂM SÀNG Phát hiện cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất bằng sử dụng thiết bị theo dõi điện tim tại nhà Phạm Minh Tuấn Phan Đình Phong Nguyễn Thị Thu Hoài Trần Bá Hiếu Viên Hoàng Long Trần Tuấn Việt Nguyễn Thị Lệ Thuý Phạm Mạnh Hùng Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai TÓM TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ Rối loạn nhịp là một nhóm bệnh phổ biến trên Rối loạn nhịp tim là một vấn đề quan trọng trong lâm sàng bao gồm cả những rối loạn nhịp nhanh tim mạch. Rối loạn nhịp không phải là bệnh hiếm và nhịp chậm rối loạn nhịp thất và trên thất với tần gặp trên lâm sàng. Rối loạn nhịp biểu hiện thông suất mắc bệnh cao. Do đó việc phát hiện chẩn đoán qua nhiều triệu chứng khác nhau như tức ngực và điều trị đóng vai trò quan trọng trong thực hành đánh trống ngực ngất hoặc thậm chí đột tử. Ngày lâm sàng. Trong khi đó tại Việt Nam các kĩ thuật nay trong thực hành lâm sàng tim mạch rối loạn chẩn đoán và theo dõi phát hiện các rối loạn nhịp nhịp thực sự đã trở thành một vấn đề rất thường gặp. vẫn còn nhiều hạn chế. Kĩ thuật ghi điện tim liên Khảo sát đối với những cơn nhịp nhanh trên thất tục 24h là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Bên bao gồm cả bệnh lý rung nhĩ hay cuồng nhĩ tại Mỹ cạnh đó kĩ thuật ghi điện tim trong biến cố event cho thấy tần suất mắc bệnh là 2 29 bệnh 1000 dân. recorder giúp tăng khả năng phát hiện bệnh đặc Trong đó riêng cơn tim nhanh kịch phát trên thất biệt là trong những trường hợp triệu chứng bệnh có khoảng 36 ca bệnh mới 100 000 dân mỗi năm. xuất hiện không thường xuyên giúp củng cố chẩn Còn đối với rối loạn nhịp thất nói chung Ngoại tâm đoán xác định mối liên quan giữa rối loạn nhịp tim thu thất là phổ biến nhất với tần suất mắc dao động và triệu chứng của bệnh nhân. Kĩ thuật này còn khắc từ 1 - 4 trong quần thể người bình thường. Cơn phục một số nhược điểm của ghi điện tim liên tục tim nhanh thất hiếm gặp hơn nhưng thường kèm 24h như thời gian ghi ngắn nhiễu sóng theo hậu quả nặng nề - gây đột tử do tim - đặc biệt ở Nhân một trường hợp phát hiện và chẩn đoán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    15    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.