Hạ huyết áp tư thế và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Bài viết Hạ huyết áp tư thế và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương trình bày xác định tỷ lệ hạ huyết áp tư thế và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Hạ huyết áp tư thế và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương Đặng Trần Khiêm Nguyễn Thị Hoài Thu Nguyễn Lan Anh Nguyễn Trung Anh Vũ Thị Thanh Huyền Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô Bệnh viện Lão khoa Trung ương Trường Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT Kết luận Tỷ lệ hạ huyết áp tư thế trên người cao Cơ sở nghiên cứu Hạ huyết áp tư thế HHATT tuổi điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương là là một vấn đề sức khỏe thường gặp và gây nên nhiều 8 6 . Tuổi và suy giảm chức năng hoạt động hàng hậu quả bất lợi trên người cao tuổi. ngày có mối liên quan với tình trạng hạ áp tư thế Mục tiêu Xác định tỷ lệ hạ huyết áp tư thế và trên nhóm đối tượng này. một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi có Từ khóa Hạ huyết áp tư thế người cao tuổi. tăng huyết áp tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả ĐẶT VẤN ĐỀ cắt ngang trên 357 bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 Hạ huyết áp tư thế là một vấn đề sức khỏe tuổi được chẩn đoán và điều trị bệnh tại Bệnh viện thường gặp và gây nên nhiều hậu quả ở người cao Lão khoa Trung ương. tuổi như tăng tỷ lệ nhập viện ngã giảm chất lượng Kết quả Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cuộc sống. Nghiên cứu của Shibao C và cộng sự cứu là 71 03 8 55 tỷ lệ nam nữ là 1 26. Tỉ lệ 2007 tại Mỹ ước tính có khoảng 80095 trường HHATT là 8 6 . Tuổi và suy giảm chức năng hoạt hợp nhập viện có liên quan đến hạ huyết áp tư động hàng ngày theo ADL là hai yếu tố liên quan thế tỷ lệ hạ huyết áp tư thế là 35 1 . Tình trạng đến hạ huyết áp tư thế p NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG quan đến hạ huyết áp tư thế 2 . Cỡ mẫu được tính theo công thức Ở người cao tuổi có nhiều yếu tố tham gia gây z1 α 2 2 hạ huyết áp tư thế như tuổi cao tình trạng huyết áp n p 1 p d2 giảm mức độ nhạy cảm của các thụ thể nhận cảm áp lực ở thành mạch suy tĩnh mạch tình trạng mất α mức ý nghĩa thống kê với α 0 05 thì hệ số nước. Đối với duy trì sự ổn định của hoạt động Z1- α 2 1 96 tuần hoàn sự lão hóa hệ thần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    10    1    15-08-2022
1    20    1    15-08-2022
116    79    2    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.