Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Một thành viên XSKT và dịch vụ In Đà Nẵng

Luận văn "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Một thành viên XSKT và dịch vụ In Đà Nẵng" làm rõ bản chất, vai trò và nội dung KTQT chi phí trong quản trị doanh nghiệp; nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức KTQT chi phí tại Công ty TNHH Một thành viên XSKT và dịch vụ In Đà Nẵng để tìm ra những vấn đề còn hạn chế trong công tác KTQT; đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí phù hợp với yêu cầu cơ chế thị trường và đặc thù của Công ty TNHH Một thành viên XSKT và dịch vụ In Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    100    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.